Danskere stopper spedalskhed

Spedalskhedsmissionen hjælper tusindvis af spedalske i Bangladesh. Den 12. september indsamles en kollekt til arbejdet
Der er over en halv mio. spedalske i verden – og mange flere som lider af sygdommens følger. Sygdommen begynder med hvide pletter på huden, fortsætter med nerveforstyrrelser, ømhed i led, lammelse og muskelsvind for at ende med rådne fingre og tæer. Spedalskhed er stadig en forbandelse verden over – især i Bangladesh.

Vil finde spedalske i tide

Her arbejder danske Spe-dalskhedsmissionen for at stoppe den frygtede sygdom i nært samarbejde med regeringens hospitaler. For spedalskehed smitter, og ved for sen behandling bliver de spedalske invaliderede for livstid.
Spedalskhedsmissionen finder hele tiden nye tilfælde af spedalskhed i et område med 6,5 mio. mennesker. Som det ser ud nu, vil tallet på nye patienter i år formentlig komme op på ca. 1.500.
– Der er i høj grad grund til at være meget omhyggelig og finde de nye patienter, så de kan få behandling hurtigt og dermed med stor sandsynlighed blive helbredt uden mén, siger læge Jan Meyer, der også er formand i Spedalskhedsmissionens bestyrelse.
Han besøgte for nylig „Danish Bangladesh Leprosy Mission“ i Bangladesh og gav selv en hånd med i klinikarbejdet i to af landets nordlige distrikter, Nilphamari og Rangpur.

Kollektdag for spedalske

De voldsomme oversvømmelser, der i år har bevirket at 2/3 af Bangladesh er under vand, går især ud over de spedalske. Flere tusinde familier har mistet, hvad de ejede, på grund af vandmasserne.
Heldigvis er mange regeringer og private organisationer parate til at hjælpe, men det er som altid de spedalske, der kommer sidst i køen – hvis de overhovedet får lov til at stille op i en kø.
Derfor vil Spedalskhedsmissionen også yde nødhjælp til de mange spedalske familier, der er ramt af den aktuelle oversvømmelse.
Søndag d. 12. september inviteres alle danskere til at være med i dette store arbejde. Da er det nemlig kollektdag for Spedalskhedsmissionen i landets folkekirker. Med særlig fokus på nødhjælp til de spedalske familier, der er ramt af oversvømmelsen.

Brug for 750.000 kr.

Spedalskhedsmissionen samarbejder med Den internationale Spedalskhedsmission og drives ved private gaver, indsamlinger i kirker og projektbevillinger fra DANI-DA. Organisationen søger også støtte fra bl.a. Tips- og Lottomidlerne.
Spedalskhedsmissionen har netop fået bevilget kr. 100.000 fra Missionsrådets Udviklingsafdelings nødhjælpspulje til oversvømmelsesofrene, men der er brug for mindst kr. 750.000 blot til den akutte hjælp til de spedalske.
Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der lige nu 534.000 spedalske spredt i 110 af verdens lande. Dvs. patienter, der lige nu modtager spedalskhedsme-dicinen MDT. For Spedalsk-hedsmissionen er tallet dog meget større, da arbejdet også omfatter fysisk genoptræning, psykisk rehabilitering og social hjælp så den spedalske igen kan fungere i samfundet.