Hjemløse får mad fra 7-Eleven

Sandwiches, boller med pålæg og andre varer må højst ligger i 7-Elevens kølerdisk i 48 timer, selv om de sagtens kan spises et stykke tid efter.Dermed har butikspersonalet valget mellem at smide varerne ud eller forære dem væk. I Aalborg, hvor der findes tre 7-Eleven-butikker har personalet valgt det sidste og forærer madvarerne til byens hjemløse.
Det sker gennem værestedet Mølleplads Centret, som drives af Frelsens Hær. Til Frelsens Hærs blad oplyser John Riggelsen fra værestedet, at han dagligt henter madvarer til de hjemløse hos 7-Eleven. Lignende aftaler har værestedet med en lokal grønthandler. Madvarerne uddeles efter behov til brugerne i centret og til hjemløse på gaden.
– ole