Vielse af homoseksuelle kan medføre flugt fra Folkekirken

– Indførelse af et vielsesritual for homoseksuelle vil givetvis bidrage til, at mange vil finde det uhyre vanskeligt eller umuligt at opretholde deres medlemsskab af Folkekirken.Sådan lyder et af punkterne i en præcisering af Luthersk Missionsforenings (LM) holdninger i debatten om kirkelig vielse af homoseksuelle. Præciseringen er udsendt af LM’s landsstyrelse, som desuden fastslår, at det på ingen måde kan være et folketingspolitisk anliggende at afstikke linjer for Folkekirkens ritualer. Og at indførelsen af et vielsesritual vil være en skærpelse af kirkens modsætningsforhold til sit eget læregrundlag. Dermed hentyder landsstyrelsen til, at biskopperne allerede i 1997 var på kollisionskurs med Bibelen, da de åbnede for en såkaldt gudstjenestlig markering i forbindelse med indgåelse af registreret parntskab.
Endelig fastslås det, at homoseksuel praksis ikke er mere angribelig end al anden synd, og at homoseksuelle derfor ikke bør udelukkes fra det kristne fællesskab.
– ole