Interview med David Walzer:
Israels nye ambassadør tror på Sharons fredsskridt

Israels nye ambassadør i Danmark hedder David Walzer og han tror på Sharons fredsskridt: Ud af Gaza, ud fra VestbreddenDavid Walzer er 50 år, og den 13. september afleverede han sine akkreditiver hos Dronning Margrethe på Amalienborg. Han er gift med Zipporah Walzer, og parret har tre børn, hvoraf den yngste er flyttet med til Danmark.Det er en karrierediplomat, der har overtaget ansvaret for Israels Ambassade i Hellerup – i modsætning til forgængeren, Carmi Gillon, som var politisk udnævnt ambassadør. David Walzer kommer direkte fra en post som fungerende vicegeneraldirektør i Israels udenrigsministeriums FN-afdeling.
Han har tidligere bestridt vigtige diplomatposter i Kenya, Canada, Tyskland og i FN. På Israels ambassade i Berlin virkede han et år som stedfortrædende ambassadør. Han er uddannet i økonomi og mellemøsthistorie ved Universitetet i Haifa og taler udover hebraisk også engelsk, arabisk og tysk.

Ved at lære dansk

Allerede en uge efter ankomsten til Danmark begyndte han at tage lektioner i dansk, idet han har en erklæret målsætning om at kunne tale og forstå sproget i det land, hvor han nu er ambassadør.
– Ved at lære sproget bliver jeg bedre i stand til at forstå, hvad der foregår i landet kulturelt, sportsligt, politisk og almenmenneskeligt, siger han.

Protestaktioner mod forgænger

David Walzer har hjemme i Jerusalemforstaden, Mevas-seret Zion, hvor hans forgænger, Carmi Gillon, nu er borgmester. Mange husker Carmi Gillons ankomst til Danmark, hvor der var masser af protestaktioner på grund af nogle markante udtalelser forud for ankomsten. Carmi Gillon blev trods den turbulente start en populær repræsentant for Israel i den korte periode, han var her.

Hos Dronning Margrethe

Den 24. august mødte Udfordringens udsendte for første gang Israels nye ambassadør i Danmark ved en velkomstsammenkomst i Dansk Zionistforbund, men fra det møde måtte der ikke skrives, da David Walzer først skulle til Dronningen den 13. september for at aflevere sine akkreditiver. Først derefter ville han officielt være ambassadør i Danmark.
Men allerede før denne dag, fik Udfordringen – som det første medie – adgang til at interviewe den nye ambassadør mod til gengæld at love, at der ikke kom noget i avisen før den 13. september.

Godt modtaget i Danmark

David Walzer ankom til Danmark den 26. juli og siger, at han oplevede en åben, varm og positiv modtagelse såvel i det jødiske som det danske samfund.
– Selv vejret tog godt imod os, spøger han.
– Hvordan oplever du den megen negative kritik af Israel, som findes i danske aviser i dag?
– Det er et godt tegn, at der skrives så meget om Israel – både af danskere, der elsker Israel og af danskere, der er imod Israel – begge parter tager i virkeligheden Israel til deres hjerte. De mange skriverier bevidner, at Israel er et vigtigt område.

Holdningen til Israel har ændret sig

– Det er rigtigt, at indstillingen har ændret sig, og jeg oplever, at det sker, fordi mange danskere normalt stiller sig på den svagere parts side. Vores opgave bliver så at forklare, hvilke problemer Israel har, når børn, studerende og ældre mennesker springes i luften, fordi de sad i den forkerte bus.
– Vi er ikke fejlfrie, men vi ønsker virkelig fred. Jeg tror dog, at vi med de skridt, som Israel er ved at tage i denne tid med planerne om at forlade Gaza og Vestbredden, vil nærme os fred og vil få holdningen til Israel til at ændre sig.

Israel vil trække sig ud af Gaza og Vestbredden

– Hvordan ser du på den igangværende fredsproces?
– For første gang har en israelsk premiereminister sagt: Vi har en plan. Og Sharon identificerer sig med planen. Planen er Sharon og Sharon er planen. Nu vil Israel trække sig ud af Gaza og Vestbredden for at få fred, og det vil under alle omstændigheder være et skridt på vejen.
– Der er dagligt mennesker, der dør på begge sider, og det må standse. Tidligere har Arafat sagt nej til en fredsplan i Camp David, hvor Israel strakte sig 96 procent. Nu får palæstinenserne en ny mulighed for at sige ja til fred.
– Siger de ja, er det fint. Siger de nej, så har Israel alligevel trukket sig fra områderne og givet palæstinenserne nye muligheder. Det giver måske ikke egentlig fred, men det vil give en roligere situation – og det har vi brug for. Det har palæstinenserne brug for, og det har Israel brug for. Jeg tror virkelig, at Sharon har fat i en rigtig vej her – og han vil gennemføre den, og det vil være med til at forandre holdningen til Israel.

Israel er andet end ufred med palæstinenserne

– Men jeg vil i øvrigt på anden måde arbejde for, at danskerne får et andet og bredere syn på mit land. Israel er andet end ufred med palæstinenserne. Israel er også teater, musik og kunst, og jeg vil meget gerne være med til at bringe Israel til Danmark gennem kunstens verden. Lade danskerne opleve israelsk sang, musik, dans og kunst og dermed få et udvidet syn på Israel.
– Ligesom jeg håber, at det lykkes at få flere danskere til igen at holde ferie i Israel og opleve vores smukke land med de mange historiske steder.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange danskere elsker Israel

David Walzer gav i øvrigt udtryk for stor glæde over, at der rundt omkring i Danmark findes mange mennesker, der elsker Israel. Og på mødet i Dansk Zionistforbund sagde han, at er man en ven af Israel, så er man det uanset hvem, der har regeringsmagten.