Præsten måtte skjule kristne

Sognepræst Helle Frimann Hansen fra Humble Sogn på Sydlangeland lagde hus til forfulgte kristne konvertitter fra et asylcenter.Flere af de kristne konvertitter (omvendte) fra asylcenter Holmegaard har søgt tilflugt i præstegården i Humle Sogn på Sydlangeland. Nu får de deres eget hus – uden for asylcentret.
– Hvad fik dig til at involvere dig i asylansøgern
spurgte Udfordringen sognepræsten, Helle Frimann Hansen, på konferencen i Hillerød om forfulgte kristne i danske asylcentre.
– Ethvert menneske, der opsøger mig som sognepræst og beder om en samtale, får den naturligvis! svarer Helle Frimann Hansen.
– Nogle asylansøgere begyndte at komme til gudstjeneste i Humble Kirke og bad efterfølgende om min opmærksomhed. Andre ønskede, at jeg aflagde dem besøg i asylcentret. Det holdt jeg nu meget hurtigt op med, efter at jeg havde besøgt en iraner, som blev udsat for chikane en time efter, jeg havde forladt ham.
– Hvordan oplever du de kristnes hverdag i asylcenteret?
– Hverdagen er især domineret af en større gruppe afghanske shiamuslimske klantænkende mænd. Dem frygter de kristne konvertitter i særlig grad, fordi de er så mange, selvom der også er mænd fra Somalia og andre muslimske lande, der tilkendegiver, at de hader kristne. Mændene optræder altid gruppevis, og de fleste i asylcenter Holmegård er muslimer. (Centret drives ikke af Røde Kors, men af kommunen.)
Jeg undrer mig over, at ledelsen ser igennem fingrene med, at der drives moske, hvorfra selvbestaltede afghanske imamer i hvert fald ikke prædiker tolerance, integration, fred og fordragelighed, for så var der jo ingen grund til at frygte dem.
Klanen er så magtfuld, at den dels styrer de afghanske familier med børn, der er bosiddende i huse i Humble, dels var i stand til at tvinge min afghanske kristne konvertit tilbage til asylcentret igen ved hjælp af trusler og telefonopkald døgnet rundt og ved at informerede klanen via internettet på hjemegnen i Afghanistan. Og de lagde så pres på den ”frafaldnes” familie, der igen lagde pres på den frafaldne osv.
Jeg har på fornemmelsen, at man pleaser muslimerne for at få ro i lejren, og så ofrer man de kristne konvertitter. Derfor bliver de af lederen, Jens Brandt, bedt om at holde lav profil og ikke skilte med deres kristne sindelag. Som han selv har formuleret det over for dem: ”Man kippede jo heller ikke med det danske flag under Muhammedkrisen”.
Det har chokeret mig, at de kristne konvertitter jeg har mødt ALDRIG er blevet taget alvorlig i systemet, når de har bedt personalet om hjælp, beskyttelse eller forståelse. Det gælder for alle de asylcentre, de har opholdt sig i, og ikke kun for Holmegaard.
– Hvorfor måtte du lægge hus til kristne konvertitter?
– Ganske enkelt: Jeg kunne ikke udholde at høre om alt det, de var udsat for.
– Har du forsøgt at få centerledelsen til at gøre noget?
– Jeg har igen og igen forsøgt at gøre centerledelsen og kommunen opmærksom på forholdene og også tilbudt at komme og undervise personalet i kristendom/islam problematik, fordi det forudsætter viden om, at islam også kan have en totalitær side indbygget i sig.
Selvom der i vores samfund findes muslimske moderate medborgere, som heldigvis vælger at se bort fra Koranen og hadith, hvor det strider mod det sekulære demokrati og menneskers ligeværd, så findes der i Holmegård Asylcenter desværre uhyggelig mange, der ikke gør.
Hvis man ingen viden har om den aggressive side af islam, er man ilde stedt, da chikanen foregår i det skjulte, når personalet er gået hjem, eller når de vender ryggen til. Man kan derfor være tilbøjelig til at slutte, at da man ikke selv kan få øje på det, må det være fordi, det ikke foregår. Men det ville være en fatal fejlslutning.
– Hvad har dit arbejde med asylansøgerne gjort ved dig selv?
– Det har gjort mig trist, men også bange at måtte erfare, hvor let spil aggressive muslimer har, og hvor uvidende og blåøjede vi er i forhold til, hvad der foregår.
Den moské skal lukkes lige på stedet, fordi der prædikes imod demokrati og integration og for parallelsamfund.
Det er så uhyre provokerende, at mange muslimer kommer hertil og anmoder om asyl, og så fortsætter de jagten på anderledes troende. Det skal stoppes. Ud af vagten med dem. Deres adfærd afslører, at de er fløjtende ligeglade med det land, de er kommet til, og at det er islam, de først og fremmest er loyale overfor. De udnytter vores frihed og demokrati og tager imod alle vores velfærdsydelser for så at destabilisere og skabe angst ved hjælp af vold, trusler, overfald og chikane, så snart de er mange nok.
Derfor bliver frafaldne muslimer og andre kristne asylansøgere kanøflet i danske asylcentre. Det er i øvrigt en meget mærkelig fornemmelse at sidde inde med en viden, ingen rigtig ønsker at modtage, og at man oven i købet får journalister, kulturradikale, SF’ere ja selv kommunen og kolleger på nakken, hvis man vover at kritisere forholdene.
De bærer et kæmpe ansvar for ikke at se det mønster, der begynder at tegne sig af, hvad der sker, når man lukker øjnene for det her.
Det begyndte med Salman Rushdie og derefter en hollandsk filminstruktør, der fik en kniv i hjertet. Så kom Muhammedkrisen og poltitibeskyttelse af Kurt Westergård og Jyllandspostens medarbejdere, bl.a. Flemming Rose. Skyderier og knivstikkerier og bandekrige i Storkøbenhavn, Juletræssagen i Kokkedal. Det brænder i Albertslund, og der sker skadestueangreb i Volsmose, politisk attentat på Lars Hedegård. Ungdomsklubber, drevet for kommunale midler fyldt med våben. Lige nu er de i færd med at lukke en svømmehal i Gellerup, fordi instruktører bliver forfulgt og overfaldet af 20-25 unge. Kirken i Gellerup havde vagter på en overgang, fordi kirkegængere blev chikaneret, og grønlænderne blev nærmest stenet ud for nogle år siden. Danske muslimske statsborgere kvitterer for statsborgerskabet ved at drage til Mali og Syrien og deltage i hellig krig. Homoseksuelle og jøder chikaneres især på Nørrebro. Something is rotten in the state of Denmark, og det er på tide, vi vågner op og får sagt, at nu er det nok, inden vores samfund går helt i opløsning. Og nej, jeg har intet imod moderate muslimer – fred være med dem – eller den enkelte muslim, men jeg har noget imod de totalitære destruktive kræfter i islam, der berøver kvinder og børn og anderledes tænkende frihed. Og de breder sig. Der er bare ingen, der rigtig har opdaget det endnu.
– Hvad med særlige asylcentre for kristne asylansøgere?
– Nej! Løsningen er ikke at oprette særlige annekser for kristne asylansøgere. Det er og bliver en nødløsning. Løsningen er at sætte en stopper for deres plageånder!