Der tales rumænsk i dansk frikirke

Hver lørdag samles en gruppe på 20-30 rumænere for at fejre gudstjeneste med lovsang, bøn og prædiken i Frikirken Salem i Frederiksværk.
Det er lørdag eftermiddag. Det er i Frikirken Salem i Frederiksværk. Der er gudstjeneste med højlydt lovsang og moderne rytmer – men sproget er rumænsk. Vi er til rumænsk gudstjeneste i en dansk frikirke.

En gudstjeneste i den rumænske menighed varer ofte 2-3 timer. Her er det et ungdomskor fra København som leder lovsangen.

Det begyndte for godt 2 år siden, da nogle rumænere henvendte sig og spurgte, om de kunne låne kirken én lørdag om måneden. Der blev indgået en aftale, og gudstjenesterne med en meget lille gruppe rumænere kom i gang og fik hjælp fra nogle rumænere fra Sverige. Den danske gruppe voksede, og nogle af rumænerne begyndte at komme til de danske gudstjenester om søndagen, og der opstod et varmt venskab med menighedens rumænske trossøskende.
Da man i Frikirken Salem skulle bygge om, lave nyt køkken, et rum til småbørnsfamilier under gudstjeneste og et nyt indgangsparti, dukkede 3-4 rumænere op i arbejdstøj for at hjælpe til – mange gange, for ”vores kirke skal være flot”, som Vasile sagde.
Fra januar 2012 har den rumænske gruppe holdt gudstjeneste i frikirken hver lørdag, og de har fået nøgle til huset. De har dannet menighed og er blevet tilsluttet Frikirken Salem som en menighed i menigheden.

Lange gudstjenester

Udfordringens udsendte har deltaget i tre af de rumænske gudstjenester. Troede første gang, at der var tale om en ortodoks menighed, men blev hurtigt klar over, at det var forsamlingen for livlig til. Der var masser af lovsang og bøn. Bøn siddende i stolene, stående bøn og bøn på knæ. Det var højlydt bøn. Det var meget karismatisk – og ganske rigtigt, menigheden har en pentecostal baggrund.
I begyndelsen var de kun få, men nu samles der 20-30 hver lørdag, og når de har besøg fra Sverige eller fra København, så er der flere.
I løbet af en gudstjeneste er der flere fremme med prædikener og undervisning, så det trækker ud. Der er også masser af sang, oftest lovsangskor, men også længere sange, og ved flere gudstjenester medvirker et ungdomskor fra København. En gudstjeneste på 2-3 timer er ikke ualmindelig, og så samles den rumænske menighed til kirkespisning og kirkekaffe bagefter.

Vasile Muntean – leder af den rumænske kirke

Vasile Muntean er leder af den rumænske menighed og spiller en stor rolle i kirken. Han er en synlig leder med mange opgaver og et ydmygt sind.

Vasile, der kommer fra Sibiu-Medias, lige midt i Rumænien, har boet i Danmark i 7 år. For nogle år siden havde han og hans kone besøg fra Rumænien af hans kones fætter, der kommer i en frikirkemenighed i Rumænien.
Han prædikede ikke evangeliet for dem, men han bad for dem hver dag i de par måneder, han var hos dem. Og efter han var rejst tilbage til Rumænien oplevede Vasile, at Gud kaldte på ham, og han tog mod Jesus som sin frelser.
Han blev meget aktiv i den lille menighed, og da man for ca. ½ år siden valgte at danne menighed, blev han valgt til at være menighedens leder og blev ved en gudstjeneste i Frikirken Salems danske menighed indsat til tjenesten ved bøn.
Vasile spiller en stor rolle i den rumænske menighed. Han passer lydanlægget, og det er meget ofte ham, der leder i lovsang. Han er meget synlig ved deres gudstjenester, men altid meget ydmyg. En søndag prædikede han på dansk i den danske menighed, og han har flere gange sunget på rumænsk og aflagt vidnesbyrd i den danske menighed.
Det er meget berigende for begge menigheder at have kirke- og menighedsfællesskab med hinanden. De to menigheder er til gensidig glæde og inspiration for hinanden.