Etikken er en vigtig ramme

DRs nye etikchef ser vigtigheden af, at etikken er
på plads, og at den løbende bliver debatteret.- Det er en hel klar værdi for os løbende at være i dialog med danskerne omkring etikken i vores programmer.

Inger Bach

Ordene kommer fra Inger Bach, som er ny Etikchef hos Danmarks Radio.
Hun kommer fra en stilling som direktør for DR Danmark, som indebærer personaleansvar for 600 medarbejdere, og sideløbende har hun været formand for det programetiske udvalg.

Ingen smagsdommer

Hendes nye job er et udtryk for DRs ønske om at øge fokus på etikken.
– Der er en del, der har misforstået min udnævnelse, som om jeg skal være en overordnet smagsdommer, men det er ikke rigtigt. Jeg skal blot være med til at forvalte programetikken i DR på bedst mulig måde.
Det betyder at jeg skal være med til at sikre, at alle, der producerer programmer til sendefladen, kender vores udmærkede programetik og forholder sig til den. Samtidig skal jeg tage ansvar for, at vores programetik undervejs forholder sig til nye udfordringer. Det er jo ikke nogen statisk størrelse.
– Desuden har jeg et ansvar for at holde den programetiske debat kørende både i og uden for organisationen, forklarer Inger Bach, som glæder sig til de nye udfordringer.
Hun håber, at det fornyede fokus på etikken kommer til at afspejle sig i hverdagens programflader.

God idé med mere fokus

– Men jeg synes allerede, at programetikken er tydelig. Men med kanalomlægningen er der kommet mange nye programmer og programtyper. Derfor er alle også enige om, at det er en god idé med et forøget fokus.
– Samtidig er det en kæmpe styrke, at danskerne føler så stort et medejerskab for DR. Det betyder, at de bidrager med en løbende relevant kritik, som er båret af et stort engagement. Vi ønsker altid at bevare en åbenhed og en lyttende tilgang over for befolkningen, fortæller Inger Bach, som synes, at det er et rigtig spændende felt, hun skal beskæftige sig med.

Overgangsfasen

– Jeg håber, jeg kan indfri alle de forventninger, som der er til den nyoprettede stilling.
– Jeg er så småt kommet igang, men jeg er stadig i overgangsfasen, hvor jeg er ved at give ansvar fra mig, samtidig med at jeg er på vej ind i det nye område, forklarer hun.
Inger Bach er uddannet journalist og har siden 1980 været ansat i forskellige afdelinger af Danmarks Radio.