Det har en pris at udtale sig

Præsten i Aarhus Bykirke, som er modstander af homoseksuelle vielser, oplever sig ikke direkte forfulgt, men han er klar over, at det alligevel kan koste noget at udtale sig om værdisager.Hans-Ole Bækgaard har ikke oplevet chikane eller forfølgelse på grund af sin holdning til vielse af homoseksuelle. Men han er klar over, at der er visse jobs, han aldrig ville kunne få.

Hans-Ole Bækgaard

– Næh. Så kort er Hans-Ole Bækgaards svar på, om han bliver forfulgt på grund af sine holdninger.
Han er formand for Indre Mission, præst i Aarhus Bykirke. Han gav klart udtryk for sin holdning i debatten om vielse af homoseksuelle. Men han har ikke personligt oplevet trusler eller chikane i forbindelse med sine holdninger.

Dødstrusler i Europa

I sidste uge udgav Europæisk Observatorium for Intolerance og Diskrimination mod Kristne en rapport, som fortalte at flere europæere, som havde udtrykt sig negativt omkring homoseksuelles vielser, havde været udsat for dødstrusler. Blandt andet to tyskere.
Sådan oplever Hans-Ole Bækgaard ikke det danske debatmiljø.
– Der er selvfølgelig nogen, som synes, jeg er meget træls og snæversynet, men som regel har de blot haft hovedrysten til overs for mig. Det kan jeg sagtens forstå. Sådan kan jeg jo også reagere, hvis jeg støder ind i noget, jeg er dybt uenig i.
Andre udtrykker sig i et mere diskriminerende intolerant sprog, samtidig med at de roser sig af stor rummelighed og tolerance for andre. Det finder jeg problematisk utroværdigt.

Indirekte modstand

– Hvis vi oplever modstand mod den slags holdninger i Danmark, sker det ofte mere indirekte. I den forstand kan vi tale om kristenforfølgelse. Det kan for eksempel gøre adgangen til særlige jobs eller ledende stillinger vanskeligere. Ikke kun i kirkelivet, men også i det offentlige eller erhvervslivet eller skoleverden. Sådan er det også, hvis man udtaler sig om andre værdisager, fx abort, mener Hans-Ole Bækgaard.
– Selvom vi taler højt om frihed i Danmark, har det stadig sin pris at udtale sig, konkluderer han.