Kirker kan bruges som hoteller

Der er kirker nok i København, og mange af dem står tomme. Det affødte for nylig en debat i Berlingske Tidende, om de tomme kirker kan blive løsningen på hovedstadens store hotelmangel.
Og der er principielt intet til hinder for, at en lukket kirke i København kunne omdannes til hotel, hvis den egnede sig til det, fastslår generalsekretær i Kirkefondet Kaj Bollmann.
– Hvis en kirke tages ud af folkekirkelig brug, kan den sådan set bruges til hvad som helst.
Kirkefondet har stået for opførelsen af en række kirker i København, herunder også en del af dem, som det kunne komme på tale at lukke.
– Det var kirkefondet, der i sin tid tog initiativ til at skaffe kirker til befolkningen i København. Og vi har et medansvar for, hvordan kirkelivet i Købehavn udvikler sig. Men vi har også den håndfaste interesse, at adskillige af de kirker, der kunne blive tale om at lukke, skal overdrages til os, hvis Folkekirken ikke vil bruge dem længere. Det vil sige, at det er Kirkefondet, der bestemmer, hvem og hvad de skal sælges til, siger han.
Han vil helst bevare kirkerne til gavn for sognelivet, men kan det ikke lade sig gøre, er det oplagt at sælge dem, så pengene kan bruges til gavn for kirkelivet.
I Holland er der eksempler på kirker, der er blevet til slagterilagre, fordi temperaturen er perfekt til formålet.
Kirkefondet har taget initiativ til en konference om brugen af kirker den 13. november.
– ole