Menighedsfakultetet tilbyder lederkursus

Menighedsfakultetet i Århus er klar med et nyt kursus om ledelse og samarbejde i menigheden, som løber af stabelen onsdag den 15. september og fortsætter de følgende tre onsdage.Kurset henvender sig først og fremmest til præster og andre med lederansvar i menigheden. Blandt de emner, der vil blive behandlet, er: „Hvordan opbygger man lederteams i danske menigheder?“, „Hvordan bliver vi selv gode ledere?“, „Den, der skal lede andre, må først og fremmest ledes selv. Hvordan sker det?“ og „Hvordan lede med henblik på vækst i menigheden?“
Undervisere de fire onsdage er fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen og sognepræst Flemming Baatz Kristensen.
– ole