Tårerne løb

Søndag den 12/9 så jeg for første gang filmen „The Passion of the Christ“! Tårerne løb ned ad mit ansigt, sådan kærlighed følte jeg for vores Frelser, da jeg så hans trofaste kærlighed til Gud og alle mennesker. Lammet har sejret, lad os følge ham“ (se Joh. 15,13.)
Bjarne Bæk, Finlandsvej 6
7800 Skive