Vi er forvaltere

Du har gjort det (mennesket) til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder. Salme 8:7.Gud har sat mennesket over sine hænders værk, skaberværket. Gud har givet os den store og ærefulde opgave at være husholdere, forvaltere, over den skabte verden. Vi har fået ansvaret for det alt sammen.

Gud har givet os lov til at udforske naturens hemmeligheder og til at bruge af dens rigdomme. Vi må dyrke jorden. Dyr og planter må vi bruge til gavn og glæde. Vi må opdrætte dyr både til mad og til kæledyr. Det er efter Guds vilje, at vi dyrker ærter, kartofler, æbler, jordbær og andre grønsager og frugter, men også at vi planter georginer, roser og kaprifolier for vores fornøjelse. Alt hvad Gud har skabt, har han skabt til os mennesker og han sat os til at forvalte det.

Som kristne ved vi, at hele den skabte verden er Guds hænders værk, og at det hører ham til. Vi er ikke ejere af jorden og dens rigdom. Vi er forvaltere. Vi kan ikke gøre som det passer os, men står til ansvar overfor arbejdsgiveren, overfor Gud. Vi har med en andens ejendom at gøre. Derfor skal vi ikke bare skrabe mest muligt til os, udpine jorden og lade slagtedyr leve under urimelige forhold. Det har vi ingen ret til. Vi skal behandle jorden og dyrene godt, og vi skal være med til at dele med andre, så der kan blive mad nok til alle. For alt hvad Gud har skabt er ikke blot gaver til nogle få, men det er til alle. Guds skaberværk er stillet til rådighed for alle mennesker – også de fattigste i den 3. verden.

Vi har heller ikke lov til at ødelægge og misbruge naturen. Vi skal passe på den. Forvalte den på en sådan måde, at der også bliver noget for kommende generationer at forvalte. I den vestlige verden har vi efterhånden indrettes os på en måde, så vi i højere grad forurener og plyndrer fra naturens rigdom, og vi har gjort det på en sådan måde, at mange dyre- og plantearter ikke længere eksisterer. Vi har formindsket Guds skaberværk. Det er imod Guds orden, og vi ødelægger det desuden for os selv.

Alle naturens kræfter og muligheder har vi lov til at bruge til gavn for mennesker, men vi har ikke lov til at misbruge dem.
Som kristne, som Guds børn, må vi være vores opgave som forvaltere voksen. En dag skal vi stå til regnskab for, hvordan vi har forvaltet Guds gode jord, og som jorden ser ud i dag, har vi ikke været for gode forvaltere.
Måske siger du: Jamen det er så lidt jeg kan gøre. Det er jo alle de andre. Det er industrien. Det er storkapitalen. Det er ….. Ja, det er rigtigt. Der er mange faktorer, der spiller ind, men vi kan alle sammen være med til at gøre noget. Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og det er vigtigt, hvad du og jeg gør. Lad os være de forvaltere, som Gud har udset os til at være.