Debat

Debatindlæg er udtryk for læserens egen holdning – ikke nødvendigvis Udfordringens.
Obs! Max 200 ord.

KD: Regeringen fører værdikamp imod den kristne danske kultur

Per Ørum Jørgensen

Den nye regering har været mest kendt for sine løftebrud, men for Kristendemokraterne er det ikke den største bekymring, når Helle Thornings regering skal vurderes.
Den nye regering fører en værdikamp imod dansk kultur, tradition og baggrund i en grad, som vi ikke har set før i dette land.
Lad mig sige det så klart, som jeg kan.
Danmark er et kristent land. Det kristne livs- og menneskesyn har i århundreder været bærende for, hvordan vores samfund er bygget op. Det kristne livs- og menneskesyn er den naturlige ramme for at skabe et civiliseret samfund. Et samfund der er bygget op omkring værdier som menneskets ukrænkelighed, næstekærlighed, personligt ansvar, ansvar for hinanden og naturen, fællesskab, frihed, solidaritet og velgørenhed.
Det handler ikke om, at regeringen har syv ministre, der ikke er medlem af folkekirken. Den nye regering skal måles på handlinger og ord. I den forbindelse er der ingen tvivl om, at der føres værdikamp imod alt det bestående ud fra en kulturradikal baggrund, som bygger på, at alt er lige godt, som om at Dannebrog faldt ned fra himlen under EM-finalen i håndbold søndag eftermiddag.
Eksemplerne på regeringens kulturradikale holdninger kan ses i dens forslag om at indføre et vielsesritual for homoseksuelle, hvor der imod praksis lovgives direkte i forhold til kirkens ritualer, de såkaldte indre anliggender. SF ønskede at lukke Kirkeministeriet og indføre et ministerium for livsanskuelser, uagtet at det er meget tydeligt i Grundloven, at folkekirken understøttes af staten.
Den radikale kulturminister har lukket Værdikommissionen, som havde til formål at skabe en folkelig debat om emner som familiens rolle, frihed og ansvar, den moderne livsstils påvirkning af vores liv og betydningen af de nære fællesskaber i lokalsamfundene.
Medlemmerne af Værdikommissionen var godt i gang med at undersøge danskernes værdier ved at rejse rundt i landet og debattere forskellige dilemmaer med folk for på den måde at sørge for, at nye stemmer kunne komme frem i den politiske debat. Men den kulturradikale minister var ikke interesseret i at høre på borgernes røst og lukkede kommissionen uden vilje til dialog med kommissionens medlemmer.
Den nye regering har gjort livet svært for vore friskoler ved at skære i tilskuddet. Hvorfor kæmper Helle Thorning imod, at vi som forældre får mulighed for at træffe værdimæssige valg på børnenes vegne ud fra, hvad der betyder noget for os i vore familier?
Næste skridt for den ateistiske regering bliver sikkert at forbyde kristendomsundervisning og Fadervor i vore skoler. Jeg har det udgangspunkt, at jeg faktisk mener, at det er et problem, hvis vore børn ikke kan deres Fadervor, når de forlader skolen.
Jeg vil gerne opfordre alle, som mener, at de kristne værdier er gyldige og værdifulde værdier i det danske samfund, til at bakke op om Kristendemokraterne. Det er vigtigt, at det kristne livs- og menneskesyn igen får plads og bliver det bærende værdigrundlag i det danske samfund. Det er vigtigt, at vore børn og børnebørn får en arv, der er præget af det menneskesyn, som aldrig bliver uaktuelt eller ligegyldigt.
Der er behov for et politisk parti, som står fast på det kristne livs- og menneskesyn.
Per Ørum Jørgensen,
Landsformand for
Kristendemokraterne

Bliver USAs næste præsident en mormon?

Er det kristne funderede Amerika på retur? spørger Jørn Nielsen.

Præsidentkandidat
Mitt Romney

Hvis den overbeviste mormon Mitt Romney bliver USA’s 45. præsident, vil det efter mit skøn blive en lige så stor sensation, som hvis et Jehovas Vidne blev dansk statsminister.
Men i dagens USA er snart alt tænkeligt. Allerede da Barrack Obama blev præsident, var mange i tvivl om, hvorvidt han var muslim eller kristen. Tvivlen skal dog komme ham til gode, så længe han i det mindste siger, han er en kristen.
Anderledes med Mitt Romney. Som tidligere periodevis mormon-præst bekender han sig til en kirke, som påstår at være den eneste, sande kirke på jorden.
Er mormon-kirken da ikke kristen? Svaret må være et klart nej, hvis man blot overfladisk prøver at sætte sig ind i dens lære og sammenholder den med Bibelen.
Mormon-kirken blev grundlagt af drømmeren Joseph Smith (1805-44), som i 1820’erne skulle have modtaget englebesøg; han fik anvist et sted nær sit hjem i staten New York, hvor guldplader med gammel egyptisk skrift lå begravet, som han senere pr. åbenbaring fik en oversættelse af. Kun Joseph Smith har set pladerne, som han afleverede pænt tilbage til den udsendte engel. Pladerne har formentlig aldrig eksisteret.
Oversættelsen blev til Mormons bog, som sidestilles med Bibelen eller måske rangerer højere end denne. Der findes andre guddommelige bøger, som det vil føre for vidt at komme ind på her. Mormons bog er bl.a. beretningen om en befolkning i Amerika for 2600 år siden, som Jesus påstås at have åbenbaret sig separat for.
Mormon-kirken anvender tilforladelige kristne begreber, men kun tilsyneladende. Her er blot enkelte af lærens uhyrligheder:
Mormonernes gud er ikke de kristnes evige, selvopretholdende Gud, men levede engang som menneske på en fjern planet og blev gud ved sit retfærdige liv. Jesus Kristus er frugten af en fysisk, seksuel forbindelse mellem Gud og jomfru Maria. (Et vrangbillede af den kristne trosbekendelses artikel om jomfrufødslen). De taler godt nok om Faderen, Sønnen og Helligånden, men Sønnen og Helligånden er blevet til gennem en ægteskabelig forbindelse mellem Faderen og hans himmelske hustru, dvs. ren fiktion. Nej, siger mormonerne, den ”sandhed” er blevet ”åbenbaret” dem.
Er det ellers kristent funderede Amerika i dag så meget på den religiøse glidebane, at en overbevist mormon kan blive præsident? Det spørgsmål rejste tv’s ”Horisont” for nylig uden at afdække mormon-kirkens lære, som godt nok også er meget kompliceret. Noget med flerkoneri er mere overskueligt som tv-stof.

Hvor tungt Amerikas manglende åndelige fundament til syvende og sidst vejer, vil måske afspejles i det kommende præsidentvalg. ”Mit” Amerika fra min ungdom står jeg i dag mere og mere måbende over for, hvad jeg ingenlunde siger med koldt blod.
Jørn Nielsen
H.C. Lumbyes Vej 159A
4700 Næstved


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kamp for religionsfrihed

K.D. skriver d. 17/1, at kampen mod lovliggørelsen af homoseksuelle vielser er en kamp på vegne af religionsfriheden. Det mener en tværreligiøs koalition af knap 40 fremtrædende katolske, evangeliske, jødiske og mormonske ledere i USA, som netop har udsendt et fælles åbent brev, der opfordrer alle amerikanere til at fremme og beskytte den traditionelle definition af ægteskabet som værende en forening mellem én mand og én kvinde. “Ægteskabet og religionsfriheden er begge vævet dybt ind i denne nations fundament,” erklærer brevunderskriverne, som bla. tæller den indflydelsesrige katolske biskop Timothy Dolan, den mormonske leder H. David Burton samt formanden for organisationen Nationale Association of Evangelicals, Leith Anderson. Ægteskabet og religionsfriheden er også dybt vævet ind i den danske nations fundament, så derfor er tiden måske inde til, at en lignende koalition samler sig i Danmark.
Pastor Benny Blumensaat
Kirkegade 58
6700 Esbjerg


Artiklen fortsætter efter annoncen:Røde Kors fejlbedømmer feltpræst

“En feltpræst må under ingen omstændigheder tage aktivt del i krigshandlinger,” fastslår rådgiver i humanitær folkeret i Dansk Røde Kors, Anne Sofie Lauritzen, som mener, at der er tale om klokkeklart brud på Genève Konventionerne, når en dansk præst med håndgranater og automatvåben har været med til at forsvare en dansk militærlejr i Afghanistan.
Ifølge Dansk Røde Kors risikerer præsten nu at få en retssag på halsen.
Der må være noget, man har misforstået i Dansk Røde Kors, siden man kan fejlbedømme en feltpræsts opgaver. Ifølge en tv-nyhed 22. januar udtaler en kaptajn i hæren til Avisen.dk, at det slet ikke er noget særsyn, at danske feltpræster aktivt deltager i krigshandlinger i Helmand provinsen i Afghanistan, når Taliban angriber i lejrene.
“Virkeligheden er sådan, at alle hjælper til – også feltpræsten, når en lejr er i alarmberedskab eller under direkte angreb. Når man lever under konstant trussel for sit liv, så er alle der for hinanden hele tiden,” siger kaptajn Mads Silberg.
Mon ikke hans tankevækkende ord vil kunne få Dansk Røde Kors på andre tanker og til at undlade al tale om en retssag?
Udtrykket “…så er alle der for hinanden hele tiden” er i særlig grad værd at lægge mærke til, for det har meget til fælles med Røde Kors’ motto: “I krig og fred – barmhjertighed”.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Aarhus C

Tidsånden

Undertegnede oplevede Anden Verdenskrig som stor dreng og ungt menneske og så min jyske hjemegn forvandles til en byggeplads for værnemagten. Under krigen kom der ca. 250.000 flygtninge til landet, de blev anbragt i skoler og lejre.
På vej til min arbejdeplads efter krigen var der en flygtninglejr med hegn omkring og vagtposter. Man kunne blive straffet for at forbrødre sig, hvis man gik hen til hegnet og snakkede med dem.
I dag kan man ikke tillade sig at sige, at man ikke vil snakke med de fremmede.
Tidsånden vendte sig 180 grader.
I min barndom og ungdom syntes de fleste, at homoseksualitet var forkert. I dag synes de fleste, at det er i orden at være homoseksuel!
Tidsånden vendte sig 180 grader.
Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4293 Dianalund


Artiklen fortsætter efter annoncen:Der findes stadig slaver

I Åb. kap. 18 kan vi læse om noget så moderne som en international finanskrise. I v. 12-13 er der en kort World Trade børsliste. De to sidste varegrupper i listen er “slaver og menneskesjæle”. Negerslaveriet blev indstiftet af den fromme Noa i verdenshistoriens ældste, refererede kæmpebrandert, 1. Mos. 9:20-27. Men slaveriet er jo forlængst ophævet ved lovgivning og internationale pagter – tror de fleste måske. Den danske generalguvernør Peter von Scholten gjorde sit dertil på De Vestindiske øer – og fik en lang fængselsstraf for det.
Men der er stadig slaver. Vi læser og hører af og til om prostitutionsslaver – også i Danmark. Og desuden alkohol- og narkotikaslaver. De har det elendigt. For det er for dyrt at hjælpe dem. Mange alkoholslaver får ingen hjælp. Nogle får en halv hjælp og falder tilbage. – Skønt mange narkomaner desperate råber om hjælp, er det billigere at give dem gratis, borgerbetalt narkotika end at hjælpe dem.
Ca. 4/5 af de abortsøgende kvinder får svære psykiske problemer og samvittighedskvaler efter aborten. Men de svigtes, fordi det benægtes, at provokeret abort kan give psykiske problemer. – Hvis de plager lægerne længe nok, kan de få medicin. Bl .a. “lykkepiller”. Og så går det for alvor galt i tilfælde af ny graviditet. Lykkepiller er GIFT for fosteret og giver fosterskader, uønsket abort eller barnets død kort efter fødslen. Det er forståeligt, at nogle så vælger at supplere medicinen med alkohol og / eller narkotika. Eller tager deres liv, når Helvedet bliver for hårdt.
Slaverne har brug for hjælp. Den hjælp, som kristne psykologer og psykoterapeuter kan give. Og selvfølgelig også andre kristne. Samt Kristendemokraterne, der er det eneste parti, der har en anti-abortpolitik og nok den bedste misbrugspolitik.
Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

Englevagt

Vi har oplevet englevagt flere gange – og her er en oplevelse, jeg aldrig vil glemme.
Min mand og jeg var ledere i en frikirke i Esbjerg 1992. En dag var vi kørt til Århus, til bibelkonference. Da vi sent om aftenen var på vej hjem, sad jeg og tænkte på det, der var blevet talt om i dagens løb.
Vi var ca 12 km fra Esbjerg, da jeg hørte en stemme tydeligt sige: ”Nu tager jeg over.” Jeg tænkte stadig på det, vi havde hørt, og sagde: ”Nej, det sagde han ikke!” – Stemmen lød igen: ”Nu tager jeg over.” Da vi nærmede os Esbjerg Torv, begyndte bilen at skratte, da vi et par minutter efter kørte ind på vores p-plads, var bilen færdig, bagtøjet var gået i stykker. Jeg er ikke i tvivl om, at en engel har løftet bilen hjem; hvad skulle vi ha’ gjort en mørk aften på en øde landevej, om bilen var faldet sammen? Guds omsorg.
Ester Hansen