Den hellige skrift Bibelen!

Bibelen er en samling af hellige skrivelser, der inderholder Guds åbenbaringer til menneskene. Disse skrivelser dækker mange århundreder fra Adams tid ned gennem tiderne til dengang, da Jesu Kristi apostle levede. De blev skrevet af mange profeter, som levede på forskellige tidspunkter i verdenshistorien. Bibelen er opdelt i to afsnit, Det gamle Testamente og Det nye Testamente. Mange profeter i Det gamle Testamente forudsiger en Frelser og Forløsers komme. Det nye Testamente fortæller om denne Frelser og Forløsers liv, nemlig Jesus Kristus.

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive