Dramatisk fortolkning af Bibelen

BaggårdTeatret turnerer i øjeblikket med en fortolkning af den bibelske beretning om den fortabte søn. Det er blevet til en forestilling om tvivl, pligt, kærlighed og tilgivelse. Stykket er skrevet af teaterchef Lasse Bo Handberg, som er begejstret for bibelsk drama

Teaterchef Lasse Bo Handberg mener, at Bibelen er fyldt med drama og tillige er en kulturel byggesten i Danmark

Forestil dig, at Det Nye Testamentes lignelse om Den Fortabte Søn bliver udsat for en cand. mag. i filosofi, der er aktiv i en dramaturgisk tænketank ved Østre Gasværk og tillige er teaterchef og dramatiker ved BaggårdTeatret i Svendborg – et af landets førende børne- og ungdomsteatre. Hvad sker der så?
Svaret kan i øjeblikket opleves på en række af landets skoler, hvor BaggårdTeatret er på en landsdækkende turné, som foreløbig er planlagt til at vare til efteråret 2005. Stykket, som teatret turnerer med, har bevaret sin bibelske titel, men i den Handbergske version udspiller dramaet sig omkring et parcelhus på en stille villavej.
Et drama, som med to tvillingebrødre i centrum kredser omkring temaer som pligt, skyld, tilgivelse, accept, tvivl og udlængsel. Med en kulisse, som i det store og hele er en model af et parcelhus, hvor dele af ydervæggene på skift under forestillingen med et brag vælter ned på gulvet og åbenbarer så forskellige ting som sengeliggende tvillingebrødre, konfirmationsfest og et tremands orkester, som i øvrigt leverer den musikalske lydkulisse til forestillingen. Og med små spidsfindigheder som en antikristelig figur, en ordleg om „mor og far især“ og flere små hentydninger til andre bibelske beretninger.

Man kan ikke altid følges
Lasse Bo Handberg hedder han. Den filosofiske kandidat med sæde i tænketank og teaterchefstol. En ung mand med halvlangt hår; sådan beskriver han sig selv. 31 år og som en anden fortabt søn vendt tilbage til barndomsbyen Svendborg for et år siden efter 10 års kultureksil i København.
– Det er vigtigt at tage fat i nogle af de kulturelle byggesten og få dem under bearbejdning. Vi prøver at give beretningen ansigt til et nyt publikum, angiver han som en af to begrundelser for at tage bibelske beretninger under dramatisk håndspålæggelse.
– Som dramatiker er jeg også altid på udkig efter gode historier, og Bibelen driver simpelthen af drama, lyder den anden forklaring.
– Jeg er meget glad for beretningen om Den Fortabte Søn, for selv om den er hurtigt fortalt, så åbner der sig et væld af muligheder for fortolkninger, jo mere man arbejder med teksten. Den folder sig mere og mere ud, og det bliver den ved med.
Vi prøvede så at finde ud af, hvad Den Fortabte Søn vil fortabe sig i i forhold til i 2004. I vores version fortaber han sig i forhold til sig selv og i forhold til fællesskabet. Både det nære fællesskab med broren og fællesskabet i kirken. Han fortaber sig så drastisk, at han tager livet af sig selv. Så vi har taget Bibelens ord om, at „min søn her var død, men er blevet levende igen“ for pålydende.
– Budskabet i stykket er, at der er forskellige veje i livet, og man kan ikke følges ad altid. Men man kan elske hinanden alligevel. Vi må gå ad hver vores vej, men det bør ikke gå ud over kærligheden.