Ildsjæl trækker sig tilbage efter 45 år

KØBENHAVN – Efter 45 år i Katolske Menighedsplejer, heraf 40 år som formand, har Bente Nygaard Hansen trukket sig tilbage fra arbejdet.

Det var helbredet, der fik Bente Nygaard Hansen til at træffe den svære beslutning.
Tilbage i 1958 konverterede hun og hendes mand til katolicismen, og næsten med det samme blev hun stærkt involveret i arbejdet med menighedsplejen. Først som almindelig hjælper under søster Franciska. Men da søsteren skulle tilbage i sit kloster, kom Bente Nygaard Hansen med i bestyrelsen og snart efter udpeget som formand.
Dengang spillede de katolske menighedsplejer en væsentlig rolle i det danske samfund. Man havde en socialrådgiver ansat, ordnede adoptionssager og havde kontakt med børnene på de katolske børnehjem og katolske børn på andre børnehjem.
I dag har det offentlige overtaget mange af menighedsplejens opgaver, men Bente Nygaard Hansen føler på ingen måde, at hun har spildt tiden gennem årene, siger hun til avisen Katolsk Orientering.
– ole