At tænke med hjertet

4. Mos.23,19: ”Gud er ikke et menneske, så han lyver, et menneskebarn, så han angrer. Når han har sagt noget, så gør han det; når han har lovet noget, lader han det ske.”

Af Gert Grube,
Bibelland, Gårslev.

Forleden standsede jeg ved en overskrift i et ugeblad. Her stod der ”Hun tænker med hjertet” og handlede om en kvinde, der hjalp andre mennesker i nød. Disse 4 enkle ord fra overskriften sagde mig en hel del. Jeg overførte ordene til det åndelige liv og kunne se, at her passede de fortræffeligt, for det er jo menneskelivet i en nøddeskal, at vi skal tænke med hjertet og ikke kun bruge vor fornuft.
Bibelens ord er Guds tanker, og de kommer fra hans hjerte. Jeg mindes en mand, der engang sagde: ”Kan man ikke sige, at Guds ord de kommer fra Guds hjerte.” ”Jo, det kan man”, måtte jeg skyndsomt svare. Guds ord, Guds løfter, stammer fra Guds store hjerte, og det er derfor vi må tage det til os som var det sagt ”fra hjerte til hjerte”.
Det gælder i høj grad ”Dagens ord”, som vi må sparke ned i vort hjerte, så det bliver der, for vi har alle så nemt ved at begrænse Gud på grund af vore bekymringer. På én eller anden måde kommer vi til at sætte falske etiketter på Gud, fordi vi er så verdslig belastet i vor tankeverden. Men Guds tanker er så helt anderledes end vore tanker. Det er derfor Jesus i en bestemt situation må sætte Peter på plads med ordene: ”Du forstår ikke, hvad Gud vil, men tænker kun i menneskelige baner” Matt.16,23 (”Bogen”). Jo, vi har det tit som Peter og glemmer, hvad Gud vil. Og det er nok én af Djævelens snedigste planer at lægge et dække hen over Guds tanker, så vi i bestemte situationer undlader at tænke dem og i stedet tænker vore egne, og vi kender som regel resultatet: bekymring på bekymring.
Lad os i stedet fylde vore tanker med Guds tanker, det kommer der frimodighed ud af. Og var det ikke det Gud gang på gang opfordrede sit folk til: ”Vær frimodig, frygt ikke!” Disse ord går som en rød tråd igennem både Det gamle Testamente såvel som Det nye Testamente. Til Josua bliver det sagt: ”Vær frimodig og stærk, frygt ikke!” (Josva 1,9) og til de bange disciple på Genezaret Sø: ”Vær frimodige, det er mig, frygt ikke” (Matt.14,27).
Vi vil i dag lade Guds ord danne basis for vor tro og vort virke. Når vi er trængt op i en krog, vil vi minde Gud om hans ord. Jeg kender ikke din situation. Det kan være ensomhed, sygdom, frygt, bekymring eller i værste fald fortvivlelse. Men den bedste medicin mod alt dette, er at lade Guds ord stå, som det står og så i barnlig tillid klynge sig til det. Så vil Gud virke det, som tjener os bedst.
Bøn:
Åh, Gud, hjælp os til at regne med dig
og myndigt kunne sige ind i vor situation:
”Gud, du er ikke et menneske, at du skulle lyve,
hvad du siger, det gør du.
Alle dine løfter er underskrevet
med din egen søns dyrebare blod,
så ethvert løfte står ved magt,
også dagens løfte,
at du sætter handling bag dine ord.
Amen

Daglige andagter findes på http:\dagensord.bibelland.dk