Kursus for gruppeledere

ROSKILDE – Roskilde Baptistkirke er den 12. februar vært for et kursus for ledere af Alpha-grupper, tjenestegrupper og andre smågrupper.Målet er at hjælpe deltagerne til ikke blot at blive gruppeledere, men til at være en, der går op på siden af en anden for at hjælpe, vejlede, støtte, trøste, formane og rådgive.
Kurset er tilrettelagt, så deltagerne afprøver færdighederne i grupper med fire-seks deltagere med en trænet gruppeleder som vejleder.
Bag kurset står Teleios Danmark, der er en kristen kursusvirksomhed, som arbejder for, at kristne må vokse i åndelig modenhed på tværs af kirker. Underviser på kurset er Lis Mogensen og en række trænede gruppeledere fra Teleios.
– ole