Nutidens militarisme

De danske myndigheder forsøger nu at få en af besættelstidens landssvigere, den tidligere SS-officer og morder, Søren Kam, der nu er tysk statsborger, udleveret til retsforfølgelse. Omvendt forsøger det danske nazistparti at få rejst tiltale mod nogle af dem, der begik tilsvarende forbrydelser i den såkaldte frihedskamp i den samme periode (1940-45). Ingen af de højt bedagede mordere angrede deres ugerninger. Alligevel mener jeg som gammel militærnægter og modstander af en hvilken som helst militær foreteelse, at omhandlede ordnings vandaler bør have lov at dø i fred..
I stedet for at bruge tid og kræfter på en fjern krigs forbrydere bør vi modarbejde den dyre og kulturnedbrydende mili-tarisering af vort folk, der med en i vort lands historie enestående oprustning som værktøj har muliggjort, at der kun er ringe modstand mod, at vort land for første gang siden den store nordiske krig i 1700-tallets begyndelse deltager i en angrebskrig og tilmed mod et land, der ligger tusinder af kilometer borte, og som aldrig har udgjort en trussel mod Danmark.

Henning Sørensen
Irisvej 17, 8500 Grenå.