Brancheglidning i folkekirken

Det er OK, at 22 navngivne præster i Aalborg Stift afviser at velsigne homofile par. Men hvad med alle de andre præster?
Diskussionen vil nu fortsætte i menighedsrådene, som ansætter præsterne. Så hvis et menighedsrådsflertal er med på (u)noderne og gi´r folk, hvad de efterspørger og betaler for, forsvinder al modstand med tiden mod velsignelse/vielse af homofile i folkekirken. Brancheglidning kan man kalde det, der sker, når der kommer flere varer på hylderne, flere ritualer at vælge imellem, som pastor Jens Brun ved Gug kirke har talt varmt for.
I den anden ende af skalaen finder vi pastor Allan Graugaard ved Vor Frelser Kirke i Aalborg. Han tør, hvor andre tier, kan man sige. „Vi kan ikke være i tvivl om, hvad vi skal, når Skriften siger, som den gør. Men Biskoppen har så inderlig ret i, at det er svært at sige nej til mennesker, når de kommer med deres ønsker. Især når den offentlige stemning, godt støttet af ham, der skulle tilse at vi forvalter embedet ret, hænger os ud som hårdhjertede og det, der er værre.“ Problemet må kunne løses ved, at præster indrømmes retten til frit valg af biskoppelig tilsyn. Medlemmer i folkekirken kan jo også efter eget ønske løse sognebånd til en præst i et andet sogn, som forholder sig mere til Bibelen end til menneskerettighederne.
Samvittighed er nærmest forbudt for præster og godtfolk i Aalborg Stift. Biskop Søren Lodberg Hvas har med sin kluntede udmelding skabt røre i andedammen og, heldigvis måske, lagt kimen til både splittelse og vækkelse i folkekirken.

Knud Held-Hansen
Th. Staunings Vej 12
9210 Aalborg SØ