Om bøn

Jesus lærte: I skal altid bede til Faderen i mit navn. Bøn er en af de største velsignelser, vi ejer, mens vi er her på denne jord. Gennem bøn kan vi kommunikere med vor himmelske Fader og daglig søge hans vejledning. Bøn er en oprigtig, dybfølt samtale med vor himmelske Fader. Vi bør bede til Gud og til ingen anden. Vi beder ikke til noget andet væsen eller til andet, skabt af mennesker. (se 2. Mos. 20:3-5). Bøn har været en vigtig del af evangeliet lige fra verdens begyndelse!

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6
7800 Skive