Teologi-studerende må vente på SU

Vi er otte studerende, der startede på TKM-uddannelse på Dansk Bibel-Institut (DBI) i København i august i år.
Vi har endnu ikke fået svar på, om vi kan få SU til vores studier ved Misjonshøgskolen i Stavanger.
SU-styrelsen undersøger, om der kan gives SU til studerende ved en uddannelsesinstitution, der stiller bekendelsesmæssige krav til deres undervisere. Dette er intet problem i eksempelvis Norge og Tyskland, men alligevel tøver SU-styrelsen.
Vi tror, at vi har en god og stærk sag, men en endelig løsning lader vente på sig. Netop tidshorisonten er vores akutte problem. Situationen bliver værre og værre økonomisk for os, der nu i fire mdr ikke har fået SU. Den økonomiske smertegrænse er nået.
Derfor beder vi om økonomisk hjælp, så denne situation ikke får lov at ende mere omkostningsfuldt end højst nødvendigt. En økonomisk håndsrækning vil give os mulighed for at kunne fortsætte vores studier, indtil denne SU-sag er afgjort. Denne bøn om hjælp sender vi med støtte fra rektor Jens Ole Christensen samt generalsekretærerne i de organistationer, der står bag TKM-uddannelsen (LM, ELM og DEM), det vil sige Leif Rasmussen, Paul Otto Kjøller og Filip Christensen.
Dansk Bibel-Institut har stillet en konto til rådighed, hvor man kan indsætte sin gave, enten på girokontonummer: 1568515 eller bankkontonummer: 9530 – 1568515.
Gaven vil blive fordelt ligeligt imellem os otte i form af stipendier, og det, der indbetales på denne konto, er fradragsberettiget. Hvis de indkomne gaver overstiger dét, vi ellers ville have fået ud af vores SU, vil dette overskud indgå i en pulje med det formål at hjælpe TKM-studenter i eventuelle lignende situationer i fremtiden eller i en eventuelt forlængelse af den nuværende. Hvis vi senere bliver godkendt til at modtage SU, vil vi få udbetalt støtte med tilbagevirkende kraft, og da vi ikke ønsker at tjene ekstra penge på jeres offervillighed, vil vi til samme pulje indbetale det overskud, der måtte være i forhold til dét, vi ellers ville have fået ud af vores SU, hvis vi havde fået den fra starten af.
Til slut siger vi tak for forbøn og tanker. Det er meget opmuntrende at vide, at vi bliver støttet i bøn, og at det ikke kun er os, der beder for en løsning i denne sag.

Kærlig hilsen
Christian Holmgaard, Jonhard Olsen, Jakob Dueholm Madsen, Esben Gadsbøll, David Christiansen, Jógvan Jakobsen, Rikke Lohse Rasmussen, Silas Olofson og Peter Funch Koefod.