Besættelse eller psykisk sygdom?

Carlo Jensen fra Kolding har arbejdet som psykiatrisk sygehjælper og missionær i mere end 35 år. Han har behandlet mange psykisk syge patienter, nogle af dem var også besatte af dæmoner. Her fortæller han om nogle af sine erfaringerDer begås ofte den fejl, at man identificerer eksorcisme med djævleuddrivelse. Det er det ikke.Eksorcisme er en okkult handling, der primært foregår blandt de primitive folkeslag og i okkulte bevægelser, hvortil okkulte ritualer og ceremonier anvendes. Denne form for eksorcisme kan ikke forenes med den befrielse fra onde åndsmagter i Jesu Navn, der omtales i Bibelen, og i denne forbindelse burde eksorcisme end ikke nævnes.

Jesus foretog selv djævleuddrivelser

Djævleuddrivelse eller dæmonuddrivelse i Jesu navn er i høj grad en bibelsk foreteelse. Den blev ofte udført af Jesus selv, som det findes i evangelierne (Matt. 4,24; 8,18; 8,28; Mark. 1,32) og senere af apostlene (Apostlenes Gerninger 13,8-11 og 16,16). Ja, denne tjeneste blev endog påbudt af Jesus selv (Markus 16,17-18): ”Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.”
Det er Jesu egen befaling til sine efterfølgere, da han stod foran sin himmelfart, og han har aldrig annulleret denne tjeneste siden. ”Jesus færdedes overalt og gjorde vel og helbredte alle, der var under Djævelens herredømme; for Gud var med ham.” Ap. G. 10,38.

Præster benægter djævleuddrivelse

Det er mig derfor en gåde, at præster, som vi forventer skulle kende Bibelen nogenlunde, kan benægte, at en sådan handling hører hjemme i den kristne kirke, men er det måske, fordi ”i det ydre har de gudsfrygt, men de fornægter dens kraft”? 2 Tim. 3,5.
I det følgende vil jeg gerne dele nogle af mine livserfaringer. Først af alt vil jeg pointere, at man almindeligvis tror, at en person, der er dæmonbesat, også er ”splittergal” og derfor kan ende op på en psykiatrisk klinik. Der er langt fra sandt.

Psykisk syge kan være dæmonbesatte

Psykiatriske patienter er psykisk syge. Her har bøn om helbredelse sin plads, men at der også findes dæmonbesatte iblandt dem, er ikke udelukket. Værre ser det ud udenfor disse institutioner, hvor de mørke magter tager menneskets intelligens i brug. Lysets magter kæmper imod mørkets magter. (Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Joh 1,5)
Det er mørkets magter, der holder mennesker fra Guds hus, kirken, og fra Guds Bog, Bibelen. Derfor står så mange Guds huse og kirker næsten tomme, medens forlystelsessteder, hvor al uhumskhed, drukkenskab og immoralitet kan foregå, er fyldte. Hvem, eller hvilken ånd fremkalder den gudsfjendtlige situation? Bibelen giver svaret:
”Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres.” Joh.3,19.

Hvem står bag?

I det følgende vers omtales de åndsmagter, der står bag politiske ledere, der står Guds Ord imod. For eksempel: ”Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet.” Ef 6,12
Det fremmer forståelsen af, HVEM der står bag, når prominente politikere gennemfører love, som strider imod Guds love. Ikke for intet kaldte Jesus i Johs. 12,31 Djævelen for „denne verdens fyrste“.

Var ikke besat af dæmoner

Det er farligt at begynde på dæmonuddrivelse af personer, der slet ikke er besat. Jeg har oplevet, at et fint kristent menneske, som fik en fysisk sygdom, blev offer for unge ukyndige præsters dæmonangreb. Da sygdommen ikke forsvandt, gik vedkommende helt i baglås, fordi hun var besat af en dæmon. Jeg forklarede vedkommende: ”Du har ingen dæmon i dig, din sygdom blev bare opdaget ved en lægeundersøgelse for noget andet.“ I dag er denne person glad med på frelsens vej.
I Sydafrika fik vi en ung sportsmand indlagt med hjerneskade efter en ulykke. Han havde mistet talens brug og var forvirret. Et par ”åndsfyldte” kvinder kom på besøg og begyndte at drive dæmoner ud, hvorved manden blev endnu mere oprømt og forvirret. Jeg advarede dem ved at sige: ”Denne mand er ikke dæmonbesat, han er hjerneskadet, og hvis ikke I holder op med denne djævleuddrivelse, så skal jeg sørge for, at I ikke får lov til at sætte jeres ben her igen, samt at jeres præst bliver informeret. Hvis I vil bede, så bed for fysisk helbredelse.”

De blev meget vrede, men jeg så dem ikke siden.
Jeg spurgte engang en kristen psykiater: ”Hvad gør De, doktor, som pinsemand og kristen psykiater ved spørgsmålet om at skelne mellem besættelse og psykisk sygdom?” Han svarede: ”Jeg går meget forsigtigt frem. Jeg er først og fremmest læge og behandler patienten som læge. Hvis der er dæmonmagter tilstede, så vil de på et eller andet tidspunkt manifestere sig, og så griber jeg til det, som Bibelen anviser.” Det svar finder jeg var viist.
Jesus sagde: ”Den, som ikke er med mig, er imod mig.” Dvs,. at den, som ikke er med Kristus, er anti-Kristus. Det behøver ikke at betyde, at de er psykisk syge, men at de har en anden ånd, en anden indstilling efter den måde, de er opdraget på. Her nytter djævleuddrivelse ikke, men derimod at lade Guds Ords lys skinne.

Hvor lyset går ind,
går mørket ud

Jeg blev engang spurgt af en psykolog på afdelingen, ”Hvorfor er du så successfuld i dit arbejde, medens jeg efter mange års studier ikke synes at kunne komme igennem.
”Det skal jeg sige dig , Ron, det er, fordi du sammenligner din patient med en bog på hylden, jeg bringer et menneske i kontakt med sin Skaber. Min arbejdsmetode er: hvor lyset går ind, går mørket ud.”
Ron stampede i gulvet og sagde: ”Syv års studier for ingenting.” Jeg svarede: ”Nej, der tager du fejl, se, hvor langt jeg når med så lidt, som jeg har, tænk, hvor langt du kan nå med det meget, du har, bare du får det kanaliseret rigtigt.” Ron bøjede stille hovedet og sagde: ”Carlo, you have got a point there.“ (Du har en pointe der).

Det skal hertil bemærkes, at denne åndelige omgang med patienterne blev ikke gjort i det skjulte, det var med lægernes viden og opbakning.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Af Carlo Jensen, Kolding
– uddannet psykiatrisk sygehjælper med diplomer fra Danmark, Tyskland og Sydafrika. Har arbejdet flere år på psykiatriske institutioner i disse lande. Har været missionær i Afrika i 35 år.