Færre spedalske i verden

De nyeste tal fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at der blev opdaget 513.000 nye tilfælde af spedalskhed i 2003. Det er et fald på cirka 300.000 i løbet af fem år.
– Det er umiddelbart glædeligt. Men det er stadig uhyggeligt mange spedalske, skriver Spedalskhedsmissionens formand, overlæge Jan Meyer, i Spedalskhedsmissionens blad.
– Tallene fortæller ikke utvetydigt, om spedalskheden er på vej til at forsvinde, men de fortæller tydeligt, at der udøves en meget væsentlig indsats fra Spedalskhedsmissionens side. Det nytter noget, men behovet for støtte til arbejdet er stadig meget stort, anfører han.
Derfor har Spedalskhedsmissionen i år gjort en ekstra indsats for at informere om spedalskhedsarbejdet. Ud over det nævnte blad, som udkommer i 5000 eksemplarer hver anden måned, har organisationen udgivet et undervisningshæfte, lanceret en film om spedalskhedsarbejdet i Bangladesh og etableret en ny hjemmeside med uddybende informationer om sygdommen, dens udbredelse og behandling.
– jeli