Bøn for S-formandsvalg

Der er mange løfter i Bibelen om, at de helliges bønner har en mægtig virkende kraft. Paulus opfordrer kristne til at bede for alle i høje stillinger i samfundet. I folkekirken beder man hver søndag for samfundets øverste og kongehuset. Det er en rigtig og god tradition, som er et eksempel til efterfølgelse for endnu flere kirker og kristne samfund og bedegrupper.
I disse dage er nogle af landets største poster indenfor det politiske liv sat i spil. Socialdemokraterne og SF skal hver især have ny partiformand. Specielt Socialdemokraternes valg er af stor betydning for vores land, da det er Danmarks kommende S-statsminister, som partiets omkring 53.000 medlemmer snart skal vælge ved en urafstemning.
I politik kan alting ske, og i realiteten kan der komme et folketingsvalg når som helst, fordi vi ikke har faste valgperioder herhjemme. Under alle omstændigheder er det kun et spørgsmål om år, før det er en socialdemokrat, der får nøglerne til Statsministeriet overdraget af vælgerne. Den politiske magtbalance pendulerer som bekendt frem og tilbage i folketingssalen herhjemme.
Lad os sammen bede om, at den socialdemokratiske kandidat, der i Guds øjne vil gavne landet bedst, bliver valgt.
Det handler både om indenrigspolitik, udenrigspolitik og forholdet til EU. Partifæller ser forskelligt på nogle politiske områder, og mennesker vil altid reagere forskelligt under pres ,også i politik.
SF er nærmest notorisk støtteparti for en socialdemokratisk regering, så det er også en bøn værd.
Man behøver altså ikke være socialdemokrat eller SF’er for at interessere sig for de to formandsvalg, man behøver heller ikke at kende noget til formandskandidaterne. Men det er godt at bede for de to valg.