En stemme for livet…

Vi står i dag over for ubegribelige fremskridt, når det gælder menneskets formåen i medicinsk forstand. Begreber som genteknologi, stamceller og terapeutisk kloning er oppe i tiden. Men behøver vi interessere os – hvis blot det virker?
Svaret er ja – der er i høj grad brug for, at vi alle forholder os til disse tiltag, for det er fundamentale værdier, der rokkes ved. Jeg tænker specielt på stamcelle-forskningen. Her er der tale om, at man bruger befrugtede ægceller – altså et menneskeligt foster – menneskeligt liv – til at dyrke nye organer, som så kan bruges til at erstatte sygdomsramte organer. Det er efter min mening helt uacceptabelt.
For cirka et år siden givet grønt lys for, at man i Danmark må bruge befrugtede ægceller i stamcelleforsk-ningen. Dog med den klausul at man kun må bruge de ægceller, der bliver til overs i forbindelse med kunstig befrugtning.
Men industrien og forskerne presser nu på for at få lov til at befrugte æg med det ene formål, at disse nye liv skal bruges i stamcelleforskningen. Det er en uhyggelig udvikling, og jeg mener, vi som kristne har et særligt ansvar for at lade vores stemme lyde imod denne udvikling.
Derfor ser jeg det også som en vigtig sag, at vi i folketinget har et parti repræsenteret, der er parat til at forsvare de kristne værdier i den danske lovgivning.
Derfor vil jeg gerne opfordre til at stemme på Kristen-demokraterne, der, som det eneste danske parti, respekterer at livet begynder ved befrugtningen. Kristendemokraterne står i skrivende stund (27/1) til at komme ind, men de ligger lige på grænsen og har derfor brug for netop din opbakning. Det ville være dejligt at have bare et parti i folketinget, som vil kæmpe for vigtigere ting end almen velfærd.
(forkortet af red.)

Daniel Hansen
Kagsåkollegiet 25
2730 Herlev