Givende digte om livet og troen

I Jakob Brønnums nye digtsamling er især de religiøse digte spændendeVejen ud og vejen hjem er titlen på den nyeste digtsamling af Jakob Brønnum.
I sine digte beskæftiger han sig med nuet, troen, øjeblikket og stilheden, hvor den stille grundtone er en livsopretholdende Gud. Jeg blev skuffet første gang, jeg læste bogen. Ud fra digtet på bagsiden om Jesu korsfæstelsesord havde jeg forventet, at der ville være en dominans af religiøse temaer i digtene.
Man skal dog ikke lade sig snyde, for Brønnum har meget på hjerte og hæfter sig ved flere sider af livet end bare troen. Livet er et gennemgående tema i mange af digtene, hvor der særlig bliver lagt vægt på øjeblikket. Men de mange digte, der dvæler ved nuet, gør også digtsamlingen en smule triviel.
Stilen er let, og ordene bliver vendt på en ny og interessant måde, når forfatteren fortolker og drejer en række af hverdagens situationer og troen. De religiøse digte er virkelig spændende, fordi Brøn-nums sprog og termer ligger langt fra det traditionelle. Der er meget at hente i digtsamlingen, og læseren møder ofte glimt af noget kendt. Jeg genkendte noget fællesmenne-skeligt i „Af en hånd“:

Man lytter efter stilheden / uden at vide om den findes
man kan blot håbe / at hvert af de øjeblikke
der bryder igennem / har et billede af en hånd
der er rakt ud.

Jakob Brønnum
Vejen ud og vejen hjem
148 sider
148 kr
Unitas

Af Sidsel Vang