Kongres om bibelsk humor

ITALIEN: I Torino har man netop afholdt en tredages konference om humor og ordspil i Bibelen. Teologer og kristne litteraturforskere har været samlet for at få hold på nogle af de mange humoristiske passager, som findes i både Det Gamle og Det Ny Testamente.

Professor Clementina Mazzucco fra Torino Universitet finder masser af ironi og sarkasme i Bibelen

Formålet med konferencen kaldet „Laughter and Comedy in Ancient Christianity“ var at vise, at humor langtfra blev betragtet som syndfuldt af de bibelske forfattere – tværtimod havde humor en vigtig plads i den tidlige kristendom og i Bibelen.
– Der er en fordom om, at humor og kristentro er to uforenelige størrelser, siger Clementina Mazzucco, professor i tidlig, kristen litteratur ved Torino Universitet.
– Men der er tværtimod mange episoder og dialoger i Bibelen, hvor der bliver brugt ironi og sarkasme. For eksempel når disciplene refererer til Jesu hjemby med ordene „kan noget godt komme fra Nazareth?“, siger Mazzucco.

Komiske Zakæus

Det mest berømte ordspil i Det Gamle Testamente handler om patriarken Isak, som er opkaldt efter det hebraiske ord for latter, fordi hans bebudede fødsel vakte latter og vantro hos hans forældre, Sara og Abraham.
Et andet eksempel på humor i Bibelen er, når evangelisten Johannes refererer de jødiske ypperstepræsters overvejelser omkring Lazarus, som Jesus havde opvakt fra de døde. Fordi mange jøder kom til tro på Jesus på grund af denne dødeopvækkelse, så følte de jødiske præster, at de var nødt til at gøre noget. De besluttede derfor at slå Lazarus ihjel.
På konferencen beskæftigede man sig også med den komiske beretning om tolderen Zakæus, som var så lille, at han blev tvunget til at kravle op i et træ for at komme til at se Jesus, der var omgivet af en stor menneskemængde.
– jeli