Heftig debat om ny bibel

Zondervans nyoversættelse af Bibelen er enten et forsøg på at kommunikere Bibelens budskab til en ny generation – eller også er den et knæfald for den politiske korrekthedUSA: Den mest populære amerikanske oversættelse af Bibelen er forlaget Zondervans New International Version (NIV) fra 1978. Hver tredje solgte bibel i USA er således en NIV-bibel.

Debatten om en ny, amerikansk hverdagsoversættelse af Bibelen har til tider været ganske skarp

Siden 1978 er der sket så mange ændringer i det amerikanske sprog, at forlaget i 1990’erne vurderede, at det var på tide med en opdatering af den populære oversættelse. Det vakte dengang noget nær et ramaskrig i nogle evangelikale, kristne kredse, fordi man opdagede, at Zondervan ville gå meget langt for at tilpasse sproget til nutiden i den nye oversættelse, Todays New International Version (TNIV).

Vil være kønspræcis

Den debat har fået ny næring i denne måned, da Zondervan efter 10 års arbejde endelig kunne udgive TNIV med flere end 50.000 ændringer i teksten i forhold til forgængeren.
Kritikerne er især utilfredse med den nye oversættelses forsøg på at være kønspræcis. Det vil sige, at udgaven har oversat ord som „mand“, „broder“ og “søn“ til for eksempel „dødelige“, „broder og søster“ og „mennesker“, når teksten med de maskuline ord refererer til både kvinder og mænd.
Forlagets begrundelse for at gøre dette er, at mange 18-34-årige ifølge forlaget ellers forstår teksten helt bogstaveligt og derved går glip af tekstens mening. Man har med andre ord valgt at gøre oversættelsen forklarende ud over, hvad der er belæg for i grundteksten for på den måde at komme en ny generation i møde.

Offer for feminismen

Der er ingen, som kritiserer forlaget for intentionerne om at få en ny generation i tale.
Men man stiller for det første spørgsmålstegn ved rigtigheden af påstanden om, at 18-34-årige ikke kan læse bag om teksen, når den bruger maskuline ord som „mand“ og „broder“.
Og man er meget kritisk over for det resultat, som er kommet ud af forsøget på at være kønspræcis. Man mener faktisk, at forlaget er offer for feministisk propaganda og dermed forsøger at være politisk korrekt på bekostning af oversættelsens teologiske korrekthed.
Forlaget forsvarer sig med, at man har haft de samme oversættere i gang med TNIV-udgave som med NIV-udgaven, og at oversætterne er filologer, som har haft fuldstændigt frie hænder til arbejdet. Og at teologer ikke har tilstrækkelig sproglig kompetence til at kritisere resultatet.

Mister messiasprofeti

Nedenstående er et af mange eksempler på steder, hvor TNIV-udgaven ifølge kritikerne mister meget af tekstens teologiske betydning – i dette tilfælde den messianske forbindelse:
Salme 34,20 – NIV: „He protects his bone, not one of them will be broken. (Han beskytter hans knogler, ikke en af dem vil blive brækket)“.
TNIV-udgaven oversætter skriftstedet således:
„He protects their bones, not one of them will be broken. (Han beskytter deres knogler, ikke en af dem vil blive brækket)“.

Også debat herhjemme

Herhjemme havde vi en lignende debat forud for 1992-oversættelsen af Bibelen, og sidste efterår bragte Udfordringen en artikel med bibeloversætter Iver Larsen, der talte varmt for en såkaldt kommunikativ oversættelse frem for en meget sprogligt præcis oversættelse.
Både NIV og TNIV er kommunikative oversættelser, men TNIV går altså en eller flere skridt videre ad kommunika-tionens vej, end NIV gør.
Iver Larsen er manden bag forlaget Scandinavias 2004-udgave af Det Ny Testamente på hverdagsdansk, og i øjeblikket knokler han med Det Gamle Testamente, så Scandinavia senere kan præsentere en samlet nyoversat udgave af Bibelen på hverdagsdansk.
Indtil da må man nøjes med dette forårs udgave, hvor Det Gamle Testamente er identisk med de tidligere udgaver af Bibelen på Hverdagsdansk, hvorimod Det Ny Testamente er Iver Larsens nyoversættelse.