Håbets sprog og den rette bøn

Herre, hør vor bøn er titlen på en inspirerende bog, der med afsæt i Baldermanns religi-onspædagogik vil give børn og unge et „bibelsk sprog“ og et „modstandsdygtigt håb“Den tyske religionspædagog Ingo Baldermann har som mål haft at give børn og unge håb.
Så absolut et prisværdigt mål – men hvordan når man det?
En ikke længere helt ny bog, der primært er beregnet til at bruge i undervisningen af konfirmander, indeholder bl.a. en artikel af Baldermann: „Hvordan børn finder sig selv i salmerne“. Det er vel at mærke de gammeltestamentlige salmer, og det var måske ikke lige dem, man ville præsentere børn for. Men Baldermann har haft overraskende gode erfaringer med netop dem.
I bogen med titlen Herre hør vor bøn kaldes det „bibelsk sprogundervisning“ – børnene eller eleverne tilegner sig et bibelsk sprog gennem læsning af salmerne og samtale om ordene i dem. Derigennem tilegner de sig samtidig et håbets sprog, fordi håb (if. Baldermann) er Bibelens gennemgående tema.
Pointen er altså, at give børn og unge det nødvendige sprog, der skal til for, at de kan sætte ord på deres følelser og tanker – og altså ikke mindst på deres håb, det største af dem alle, som kun genfindes inden for den bibelske åbenbaringshistorie – „et håbets sprog mod angst og fortvivlelse“, som det kaldes i bogen.
Hos de fire forfattere til bogen gøres det så ved hjælp af Fadervor. Og hvorfor så Fadervor?
De svarer: „Vor Herres eget bud på den rette bøn må være et godt bud på det rigtige sted at starte, og kan Fadervor gøres forståelig og fortrolig for børn og unge, har de en god byggesten til deres videre liv“.
Bogen indeholder detaljerede undervisningsoplæg med inspirerende arbejdsforslag – bl.a. associationsøvelser – og opgaveark til hver enkelt af bønnerne i Fadervor.
Det gælder for underviseren om at komme i dialog med konfirmanderne, og det gøres bl.a. ved at inddrage noget de formentlig kender (fx film).
Til bogen er der oprettet en hjemmeside, hvor man kan hente materialer og dele erfaringer.
Nok er bogen målrettet konfirmandundervisningen, men der er også inspiration at hente for voksne, der gerne vil arbejde med Fadervor.
NJV

Niels Andersson, Christiane Gammeltoft-Hansen, Bodil Olesen og Birgitte Thyssen:
Herre hør vor bøn
Undervisning om Fadervor for præster og konfirmander
93 sider • 298 kr. (med kopiret til opgaveark)
Aros