10 år med I Mesterens Lys

Ole Skjerbæk Madsen

I maj er det 10 år siden, forhenværende sognepræst Ole Skjerbæk Madsen første gang indbød til et arrangement under overskriften I Mesterens Lys.
Inden da havde han ved flere lejligheder fået klare beskeder fra Jesus om at arrangere en række møder med det formål at lukke det åndelige gab, der var mellem folkekirken og de mange mennesker, der søgte Gud udenfor kirken.
Først i 1997 blev arbejdet samlet i en egentlig forening med egen bestyrelse, og i dag arrangerer I Mesterens Lys møder i blandt andet Herning, Kolding, Silkeborg, Aalborg, Århus, Allerød, København og på arbejde. Desuden er foreningen meget engageret i de særlige Krop Sind Ånd-messer, hvor man forsøger at bygge bro mellem kristendommen og åndeligt søgende mennesker.
10 års jubilæet fejres ved et arrangement tirsdag den 10. maj. Her vil der først være reception og siden aftensang samt helings- og meditationskoncert. Arrangementet finder sted i Bethlehemskirken i København.
– ole