Koordinator for kristne nydanskere

Hans Henrik Lund er den praktiske koordinator bag et spændende arrangement, som Store Bededag foregår i Danmarks Radios Koncertsal: Bøn for nationen. (Se omtalen herunder.)

Hans Henrik Lund

Når Hans Henrik Lund er så involveret i nydanskernes bønne-arrangement, så skyldes det, at han for ca. et år siden blev ansat i den nystartede „Kirkernes Integrations Tjeneste“, KIT, som er en paraply-organisation for de nydanske kirker og danske frikirker m.m.
Formålet er at bygge bro mellem danskere og indvandrere og integrere de nye i den danske kultur.
Organisationen arbejder i øvrigt fint sammen med Tværkulturelt Center, der har et luthersk udgangspunkt.
Og de fleste af de 143 nye emigrant-menigheder, der er opstået de sidste 15 år i Danmark, kommer bl.a. fra ortodokse, baptistiske, pinse- og katolsk baggrund.
Til gengæld er der liv og vækst i de nye menigheder.
At der i det hele taget er så mange udenlandske menigheder, vil nok overraske de fleste af os, og allerede nu er 30 pct. af kirkegængerne i København faktisk nydanskere…
Hans Hernrik Lund er uddannet som præst på Baptisternes Teologiske Seminarium i Tølløse.
Han er oprindeligt bornholmer fra Rønne, og gik efter sin uddannelse i 1987 i gang med at plante en ny menighed, Citykirken, i Høje Tåstrup på Københavns vestegn.
Lund har også videreuddannet sig på Københavns Universitet og Fuller Seminary i Californien, og han er for tiden i gang med en såkaldt MPA på Handelshøjskolen – det er en mastergrad i Public Administration.
I 2000 blev han ansat som missions-konsulent i Baptistkirkens projekt for kirkevækst, menighedsplantning og etniske menigheder.
Den sidste del – med de etniske menigheder – kom efterhånden til at fylde det hele, og i 2004 blev KIT så stiftet og Hans Henrik ansat til at betjene de nye danskere.
Han er meget begejstret for dette arbejde:
– Overalt i de europæiske storbyer opstår nu internationale menigheder af de mange kristne indvandrere.
– Kan vi lære af dem?
– Ja, vi kan lære af deres liv og glæde og begejstring, og de kan lære af vores danske kultur og værdier, siger han.
Hans Henrik er gift med Birgitte, som er leder af et plejecenter, og de har tre børn på 15, 13 og 9 år.
Henri Nissen