Katolsk biskop i Danmark:
– Paven ville forene alle kristne

– Han har sat meget i gang i den økumeniske dialog, sat dette anliggende på hele Den katolske Kirkes dagsorden og sagt, at der ikke er nogen vej tilbage i bestræbelserne på at opnå fuld enhed mellem alle kristne.

Czeslaw Kozon har været katolsk biskop i Danmark siden 1995.

Det skriver den danske katolske biskop Czeslaw Kozon i en erklæring i forbindelse med pave Johannes Paul II’s død i lørdags.
– Pave Johannes Paul II har beklædt Peters embede længere end de fleste af sine forgængere og har derfor været en indgroet del af vor kirkelige virkelighed. Ikke mindst for alle unge og yngre mennesker har han været Paven slet og ret, skriver Kozon.
– I sine godt 26 år som pave har Johannes Paul II optrådt som et utrætteligt, modigt og nidkært vidne for Kristi budskab i den faste overbevisning om, at dette budskab er vigtigt for alle mennesker og kan ændre verden. Evangeliet var den naturlige inspirationskilde for hans indsats for fred og retfærdighed og menneskets værdighed.

Stor inspiration

Kozon mener, at Pavens mange rejser var et udtryk for udfarenhed og beredvillighed til dialog med andre kristne og tilhængere af andre religioner. Og han hæfter sig ved, at Paven i forbindelse med fejringen af jubelåret 2000 har givet masser af inspiration til fremtiden og en arv, som det er op til vi andre kristne at føre videre.
– Jeg er rørt over de mange sympatitilkendegivelser, som allerede er blevet udtrykt i forbindelse med Pavens død, og som viser, at hans vidnesbyrd blev bemærket også uden for Den katolske Kirke.
– Må Gud give pave Johannes Paul II del i Kristi opstandelse, som vi netop i disse påskedage har fejret, og med sin Helligånd fortsat være sin kirke nær, især ved valget af den nye pave, ønsker Czeslaw Kozon.
– Savnet af Johannes Paul II vil blive stort, men jeg har tillid til, at hans efterfølger vil føre Kirken videre i Kristi ånd.
Mandag den 4. april holdt de danske katolikker en pontifikal requiem messe for den afdøde pave i Sankt Ansgar Kirke i København
– ole