Pinsepræst: Paven byggede bro

Kirkerne skal ikke være ens, men have en åndelig enhed- Pave Johannes Paul II byggede bro mellem de kristne kirker, siger pinsepræst René Ottesen fra Pinsekirken i København.

– Paven havde syn for mission, siger René Ottesen

– Det respekterer vi ham for, siger René Ottesen, der samtidig understreger, at der stadig er et kæmpe arbejde med at skabe enhed mellem den katolske, de ortodokse og de protestantiske kirker.
For os er det vigtigt, at der er enhed mellem kristne, men ikke ens-hed. Vi skal ikke være ens, pointerer han.
– Det synes vi, at Paven trods alt respekterede. Og han forstod, at enheden mellem os bygger på den karismatiske dimension, på Helligåndens værk, som gør det muligt for os at fortælle om Jesus og det, han har gjort, til alle de mennesker, der bor i verden.
Paven havde syn for hele det missionale aspekt i alt det, han foretog sig.
Henri.