Sømandsmissionen fejrer 100 år

I dag, torsdag den 28. april, kan Indenlandsk Sømandsmission fejre 100 års jubilæum.

Missionsskibet Bethel, der blev indviet i 1881. Her ses skibet ved kajen i Nyhavn omkring 1882

Det markeres hele dagen i København, hvor der lægges kranse ved Mindeankeret i Nyhavn og holdes festgudstjeneste i Holmens Kirke inden receptionen på sømandshjemmet Bethel i Nyhavn.
Indenlandsk Sømandsmission er i dag paraplyorganisation for 10 sømandshjem i Danmark og fem på Grønland. I øjeblikket er der ansat seks sømandsmissionærer i Danmark.
Faktisk har der været sømandsmission i Danmark i langt mere end 100 år. Langs kysterne var der indrettet læsestuer og sømandshjem, hvor søens folk kunne komme, og læse aviser, ringe hjem eller tale med nogen, der havde tid til at lytte.
Derfor havde Indenlandsk Sømandsmission allerede ved stiftelsen i 1905 fire sømandshjem, fem sømandsstuer og skibet Bethel, der lå fortøjet i Nyhavn, og blandt andet havde en kirkesal ombord med plads til 300 mennesker.
Da arbejdet var på sit højeste, var der 43 sømandshjem i de danske havne, men med afmatningen i fiskeriet måtte også flere sømandshjem lukke. I 1960 kom arbejdet også til at omfatte Grønland.
Én af de årligt tilbagevendende begivenheder er jul på sømandshjemmene. Her fejres julen under så hjemlige forhold som muligt til glæde for de sømænd, som må fejre julen langt væk fra familien.
– ole