Præsteslægt læste velsignelsen over jøderne

JERUSALEM: Flere tusinde mennesker kom til Vestmuren for at blive velsignet af tempelpræsternes efterkommere under den jødiske påskehøjtid for nylig.

Velsignelsen læses over det jødiske folk ved Vestmuren i Jerusalem

Det er en jødisk tradition, som gentager sig år efter år på tredje påskedag. Mænd, som har navnet Cohen og Kahan, og som med stor sandsynlighed stammer fra den levitiske præsteslægt, tager deres bønnesjal hen over hovedet og læser Arons velsignelse over jødefolket:
„Herren velsigne dig og bevare dig! Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred“ (4. Mos 6, 24-26).
Både mænd og kvinder, gamle og unge, raske og krøblinge kommer tidligt for at fylde pladsen op foran Vestmuren i Jerusalem. De allerfleste er religiøse og anstændigt klædt, når de stiller sig op nedenfor tempelpladsen.

Medierne er på plads

Presse- og fjernsynsfoto-graferne har også fundet vej hertil. Lige så sikkert det er, at folk søger ny velsignelse, lige så sikkert er det, at medierne søger nye billeder fra begivenheden.
Vestmuren, jødernes hellig-ste sted, er det område, som lå allernærmest templets allerhelligste rum, hvor Pagtens Ark stod placeret. Der gik kun ypperstepræsten ind og kun én gang om året.
Men ved de tre valfartsfester påske, pinse og løvhyttefesten kom alle jøder op for at bede, ofre og vise sig frem foran Herren. Måske repræsenterer denne påskes valfart både et minde om svundne tider og et håb om nye tider.