Træer med åndeligt sigte

ISRAEL: Oprindeligt var canadiske Bruce Balfours drøm at genplante den bibelske verdens mægtige cedertræsskove i Libanon. Men efter i Libanon at være blevet anklaget for at være israelsk spion og siden dømt for „frimodigt at prædike Bibelen“, har han flyttet sit træprojekt mod sydøst – til bjerget Hermon, som ligger på grænsen mellem Syrien, Libanon og Israel.
– Det er en naturlig måde at velsigne landet på, mener Bruce Balfour.
– Fornyelsen i landet er den samme fornyelse, som er nødvendig i mennesker. Når man planter træer og hjælper økologien vil det føre til muligheder for at plante Guds ords sæd ud over Mellemøsten, siger han.
Hermon er traditionelt det bjerg, hvor man mener, at Jesus blev forvandlet for tre af sine disciple.
– Der var en skov på bjerget, da Jesus tog Peter, Jakob og Johannes med sig derop, og vi vil som de første i historien genplante den skov, oplyser Balfour.
De første træer bliver plantet i februar 2006 i samarbejde med Den Jødiske Nationale Fond . Tidspunktet falder sammen med Israels Tu Bishvat: „Træets Nypå“.
– jeli