Vi kan afskaffe grundlovsdag

Fra næste år bør grundlovsdag afskaffes, hvis danskerne stemmer for EU-forfatningen.
EUs såkaldte forfatningstraktat er ikke en traktat, men en forfatning, dvs. en ny grundlov. Denne nye grundlov står jævnfør EU-forfatningen over den danske grundlov og sætter den dermed ud af kraft på de vigtigste punkter. Ifølge EU-grundloven står alle EU-love over danske love. Og mens den danske grundlov tager sit udgangspunkt i dansk kultur og historie, kristendommen og kongehuset, så fjernes disse fire af den danske grundlovs basale grundpiller i EU-forfatningen til fordel for multikulturalisme, pluralisme, frihed, demokrati, lighed og retsstat.
Det var Frankrig, som ønskede landenes kristne og kulturelle element fjernet. Men nu er Frankrig ude af billedet. Vi ønsker at bevare vor grundlov, der bygger på vor historie, dansk kultur, kongehuset, kristendommen og demokratiet. At kristendom, kongehus og kultur røg ud til fordel for multikulturalismen skyldes, at man ville have Tyrkiet og Frankrigs tidligere nordafrikanske kolonier med. Men de ønsker ikke en forfatning, der bygger på en kristen europæisk kultur.
Lad os beholde en grundlov, der bygger på kristendommen, så kan vi fortsat fejre grundlovsdag for verdens bedste grundlov, der ikke fornægter sin fortid og sin kristne kultur.
Rolf Slot-Henriksen,
form. Foreningen dansk Kultur, Sognepræst,
Mølgårdsvej 38
Vejle