Jesu kærlighed forvandler livet

Ove Sørensen, som er præst i Metodistkirken i
Århus, fortæller om tolderen Zakæus’ forvandling ud fra søndagens tekstHvad kommer du først til at tænke på, når du læser denne beretning?
Det komiske i situationen, at den lille, fine og rige mand klatrer op i et træ for at se Jesus.
Måske tænkte han, at bladene kunne skjule ham, så han kunne iagttage Jesus i det skjulte, men den gik ikke.
Zakæus var stemplet som en syndig mand af sine omgivelser, hvem var han egentlig?
Zakæus var forpagter af et toldsted. Det betyder, at han har inddrevet den forhadte told til den romerske besættelses-magt.
Stillingen udnyttede han til at skrabe store rigdomme til sig på uærlig vis, idet han ganske givet forlangte mere, end romerne skulle have af ham.
Så han var foragtet af de rettroende, fordi han var en kollaboratør, og af den almindelige befolkning, fordi han skrabede rigdomme til sig på folkets bekostning.
Hans syndighed var både af religiøs og social art.

Jesus tilbyder
kærlighed til alle

Jesus overtræder nogle grænser ved at besøge Zakæus, hvad fortæller det om Jesus?
Jesus gjorde sig til genstand for foragt ved at tage med Zakæus hjem, for man besøgte kun dem, der var værdige til at få besøg. Dem, der var på samme religiøse og sociale stade som en selv. Ellers blev man uren som dem.
Så at Jesus tager med Zakæus hjem – ja, ligefrem inviterer sig selv, viser Jesu kærlighed til alle mennesker – også de foragtede og dem, der er udstødt af det „pæne“ selskab.
Den frelse, Jesus tilbyder, er for alle.

Vi ligner alle Zakæus

Zakæus taler straks om alle sine penge. Han oser lidt af dårlig samvittighed og forsøger at retfærdiggøre sig selv ved at fortælle, hvor meget han giver til de fattige.
Er det også et meget godt billede på menneskers virkelighed og svaghed i dag?

Lad mig sige det sådan: Vi ligner Zakæus på den måde, at vi tror, at jo mere vi tjener, jo mere vi ejer, des bedre bliver vort liv.
Vi ser ikke, at det, der virkelig betyder noget, er det, vi får givet. Men det erfarede Zakæus den dag, Jesus kom ind i hans hus og hans liv.
Da han mødte Jesu kærlighed og tilgivelse, blev hans liv forvandlet.
Og det fik konsekvenser for ham. Hans rigdom betød ikke længere så meget for ham. I glæde og taknemmelighed ville Zakæus give tilbage til de fattige og dem, han havde snydt. Og han ville give langt mere, end Moseloven foreskrev.

Vi begynder på en frisk

Hans løfter og handlinger er ikke gode gerninger i den forstand, at de tilsigter at gøre godt, hvad der aldrig kan gøres godt igen, eller at skaffe Jesus et grundlag for at kendes ved ham.
Nej, Zakæus‘ løfter og handlinger er konsekvensen i hans liv af, at han har mødt Jesus.
I dette er der en vigtig pointe: Når vi møder Jesus og lukker ham ind i vore liv, får vi tilgivelse for alt det, vi har gjort forkert. Vi begynder på en frisk.
Vi sættes ind i et fællesskab med Jesus, og han beder os om i glæde og taknemmelighed over det, vi har modtaget af ham, at dele det med vore medmennesker.

Forklarer, hvorfor
Jesus er kommet

Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte, siger Jesus. Forsøger Jesus at sidestille Zakæus med den forargede skare her, eller hvorfor siger han netop det i denne situation?
Det er simpelthen fortæl-lingens konklusion, der understreger, hvorfor Jesus er kommet. Grunden til, at Jesus handler og taler, som han gør her, er ikke at finde hos mennesker, men ene og alene i, at Gud har sendt ham for at frelse det fortabte.
Interview: Solveig G. Berner