Den katolske kirke har seminar om Helligånden

Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg afholder seminar over emnet: „Fornyelse i Helligånden“. Seminariet starter d. 11. august. Den første aften er en introduktionsaften, hvor alle interesserede kan komme og høre nærmere om kurset og dets indhold.
Seminariet strækker sig over 10 lektioner og drejer sig om at få et dybere forhold til Jesus Kristus, at leve kristenlivet i Helligåndens kraft, at åbne sig for Helligåndens nådegaver og erfare betydningen af kirken og sakramenterne.
– hanne