Nyt lederpar på Sjellebro

Marianne og Hans Olesen er nyt lederpar på UMOs center, Randers

Marianne og Hans Olesen er nyt lederpar på Sjellebro, der er Ungdom med Opgaves center ved Randers.
Marianne og Hans har i en årrække været ledere på Ungdom med Opgaves familielejre og undervist om ægteskab og familierelaterede emner i forskellige kirker. De seneste 1½ år har de arbejdet på fuldtid i UMO, hvor de blandt andet har gennemført en skole med fokus på familietjeneste (Family Ministry School) på New Zealand og været medarbejdere på en fem måneders Discipelskabs Trænings Skole (DTS) for familier i Norge.
peg