Årets teolog 2005

Lektor Jens Bruun Kofoed fra København blev kåret til årets teolog 2005 ved Menighedsfakultetets årsfest lørdag den 17. september.
Jens Bruun Kofoed er underviser i Det gamle Testamente på Dansk Bibel-Institut i København.
Han har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme bibeltro teologi på en række områder, hvilket er begrundelsen for at netop han blev valgt som årets teolog.
Kofoed har beskæftiget sig med et af de mest brandbare emner inden for gammel-testamentlig forskning: om de gammeltestamentlige fortællinger ikke bare er gode fortællinger, men også beretter om ting, der virkelig har fundet sted.
Desuden er han underviser på cand.it-uddannelsen „Virtuel Kommunikation og Livssyn“ med et kursus om „multimediehomiletik“ på Aalborg Universitet og er grundlæggeren bag det evangelikale, internetbaserede tidsskrift Scandinavian Evangelical E-Journal (SEE-J), som startede i 2004.
Jens Bruun Kofoed modtog en pris på 5000 kr.
Dina