Professor i teologi føler sig ligesom psykolog misbrugt af BT
BT opdigtede synspunkter og manipulerede med mig

– BT’s journalist har både opdigtet synspunkter fra min side og manipuleret med citater, dvs. BT har gengivet mig for noget, jeg aldrig har sagt, og dertil har de manipuleret med citaterne ved at bringe dem i en sammenhæng, som ligger meget langt væk fra, hvad jeg nogensinde har sagt.

Sådan siger Niels Henrik Gregersen, ph.d. og professor i systematisk teologi ved København Universitet.
Gregersen blev sammen med psykolog Merete Gudmand-Høyer citeret og brugt i en artikel den 1. august i BT, som beskyldte Indre Mission for tvangs-ægteskaber.
Psykologen sagde straks fra overfor misbruget og krævede at komme til genmæle.
Først den 18. august kom hendes læserbrev endelig i avisen. Hun har nu klaget til presse-etisk nævn og vil også tage sagen op i fagbladet Psykolognyt.
Men også den anden kilde, professor Niels Henrik Gregersen, føler sig groft misbrugt. I en forklaring til Indre Mission skriver han:
„Efter at have læst BT’s artikel om Indre Mission den 1. august 2005 beklager jeg overhovedet at have medvirket til en artikel med et sådant indhold og en sådan tone.

Professor Niels Henrik Gregersen, København Universitet, føler sig mis-brugt i BTs hetz mod IM

Artiklen må karakteriseres som både u-informeret og fordomsfuld i sin dæmonisering af IM.
Artiklen rummer en række karikaturer, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. „Djævelen tager dig, hvis du ikke er gift, når du er fyldt 18 år“ – hvem i alverden skulle have sagt sådan inden for IM?
For mig selv er det samtidig beskæmmende, at BT’s journalist både har opdigtet synspunkter fra min side og manipuleret med citater.
Jeg har naturligvis aldrig omtalt kredse i IM som „ekstremister“ eller IM som en „sekt“. Og selvom dette ikke direkte siges i citatet af mig, så må BT’s læsere – og enhver anden uvildig læser – tro, at jeg har sagt det, når nu BT skriver, at jeg har sagt dette eller hint om „de kristne ekstremister“.
Jeg kender heller ikke til „fanatiske forældre, der presser unge til at blive gift“ – og jeg kan derfor ikke forestille mig, at jeg har kunnet fortælle journalist Jacob Heinel Jensen derom. Derfor har jeg bedt BT’s chefsekretær for nyhedsredaktionen, Tina Christensen, om det bånd, hvori jeg har skullet udtale noget sådant.

Forsøgte at få rettet

Heller ikke har jeg sagt, at forældrene bryder kontakterne til deres børn – tværtimod har jeg udtrykkeligt rettet denne fejlagtige opfattelse fra journalistens hånd (det fremgår af e-mail til BT’s journalist d. 21.7.05). Her har jeg også skrevet, at IM mener, at „ægteskabet er den gudgivne ramme for sex“, og at IM derfor afviser andre former for sex. Det mener jeg er korrekt – det står blot ikke i artiklen.
Den tredje påstand om, at IM skulle „presse de unge til at blive gift“ har jeg ligeledes direkte modsagt i min e-mail til journalisten. Jeg vedkender mig dog at have sagt, at der muligvis („måske“) kan være tilfælde af gruppepres med henblik på at gifte sig og stifte familie. Men et „måske“ er jo ikke det samme som, at sådan foregår det bare i almindelighed i den hårde del af IM.
IM er jo netop som vækkelsesbevægelse bevidst om, at mennesket i sidste ende er skabt som frit til at sige til og fra. Ligesom ægteskabet er også friheden gudsskabt. Også friheden til ikke at gifte sig.
Uanset om alle i IM er enige med mig eller ej, vil jeg gerne vedkende mig kategoriseringen af IM i tre fløje: den hårde del, den brede del (af journalisten kaldet „de bløde“) og de karismatiske (af journalisten kaldet de „frie“).

Psykolog Merete Gudmand-Høyer, misbrugt af BT

Som enhver anden kategorisering er denne et forsøg på at få overblik over en ganske bred bevægelse, som er svær at forstå udefra – og sikkert også indefra. Typologien er derfor ikke ufejlbarlig. Jeg vil gerne ved lejlighed uddybe denne kategorisering, hvis der er interesse for det. Så kan jeg samtidig berigtige nogle af de fordrejede karakteristikker af de tre grupper, som BT’s journalist giver (navnlig af den første og den tredje gruppe),“ slutter professor Niels Henrik Gregersen.
BT har heller ikke fremlagt bevis for, at den anonyme pige, der udtalte sig, i det hele taget findes. Man siger blot, at hendes navn er redaktionen bekendt.
Henri.