Gudstjenester målrettet mod børn

Det kræver sin præst at gøre gudstjenesten i folkekirken interessant for fremtidens (mulige) kirkegængere, børnene.Bogen Om at blive som børn tilbyder et materiale om børnegudstjenester, som giver et godt indblik i, hvordan fem præster har grebet opgaven an.
De fem præster beskriver ret præcist, hvordan forløbet af to-tre børnegudstje-nester, som de har holdt, har været – og de giver dermed inspiration videre til andre præster, som kunne have lyst til at arbejde med denne specielle form for gudstjenester.
NJV
Hanne Storebjerg (red):
Om at blive som børn –
et materiale om børnegudstjenester
96 sider • 128 kr • Unitas