Hjælp de syge til Jesus!

Inge og Hans Berntsen beder begge for syge på møder overalt i landet og de oplever på hvert møde, at nogle bliver raske. Her forklarer Inge ugens teks-Hvad er vigtigt i teksten?
– At disse fire venner havde hørt om Jesus – og nu hjalp de deres ven – han måtte hen til Jesus, så han kunne røre ved ham.
Jesus så, hvad der skete – og da han så deres tro, sagde han til den lamme: Stå op, tag din seng og gå! Straks blev manden frisk – tog sin seng og gik!

– Hvad siger det til os i dag?
– At et ord fra Jesus – det var nok. Gå på hans ord. Der er kraft i Hans ord. Hans ord giver liv – Hans ord giver lægedom – frelse – og tilgivelse.
Hans ord er hævet over alt – også over sabbatten, for han ønsker at hjælpe! Han vil redde og give et nyt liv til alle, der vil tage imod det…

– Vennerne hjalp den syge – hvad er vores opgave?
– Vores opgave er at give – og bringe mennesker hen til Jesus. Dér er hjælp at få til ånd, sjæl og legeme.
De, der tror, skal lægge hænderne på syge, og de skal blive raske – det er ord fra vor Far. Ansvaret for det, der så sker, er hos ham!
Vores opgave og ansvar er at gøre det, som han siger: „Læg hænderne på“ – derved lægger du også problemet over til ham.
Løft byrden af, tag bekymringer, sygdom og svaghed og læg det over til Jesus – som har båret det alt sammen. Prisen er betalt.
Vi skal ikke selv bære byrderne – men vi skal løfte dem af!
Vi er alle født med to hænder – brug dem…!
Bær hverandres byrder – sådan opfylder du Kristi lov, står der i Bibelen.
Det går altså ikke ud på, hvor meget jeg selv kan få ud af dette møde – hvad det giver mig. Sådan bør vi ikke tænke som kristne – vi må se opgaverne!
De fire mænd kom ikke selv ind i huset, men de hjalp deres ven. Det var deres opgave – og der blev stor glæde, da han rejste sig, tog sin seng og gik!
Hjælp mennesker til rette, vær Jesu forlængede arm. Ingen omklamring – men frihed.
Bed for dem. Gå ud på Guds løfter. Tror du på det – så virker gaven.

– Hvordan begyndte I selv at bede for syge?
– Første gang, vi bad om helbredelse, var i vort eget hjem.
Når børnene fik feber, blev vi mindet om det, der står – „læg hænderne på dem“.
Vi bad om, at feberen måtte forsvinde. Og Gud virkede med – feberen forsvandt!
Det giver frimodighed. Derfor turde vi også begynde at bede for mennesker udenfor vort hjem. På den måde er tjenesten blevet udvidet skridt for skridt.
Vær tro i det små, og du vil få større ting at se.
Når vi beder, er det i tillid til Guds ord, at han virker med. Det er en lydighedshandling.
Gør vi det, skal vi opleve, at han stadfæster sit ord. Din frimodighed giver stor løn.
Jeg glæder mig til at se endnu flere, som med frimodighed går ind i opgaven med at bede for syge.
Jesus giver meget mere, end det, vi kan måle og udtrykke – vi får altid noget godt, når vi beder, slutter Inge Berntsen.

Inge Berntsen har fortalt sin livshistorie på en cd, „Mirakler i mit liv“, som kan bestilles hos Udfordringen. Den koster 98 kr.

Inge og Hans Berntsen beder for syge overalt i Danmark.
Se deres mødeplan på www.udfordringen.dk under helbredelse.