Kraft Værket til Djursland

Er der nogen, der har lyst til at danne en menighed eller et kristent fællesskab på Djursland? Det spørger foreningen Kraft Værket om. Den er oprettet omkring Edith & Niels Peder Johannesens helbredelses- og forkyndelsestjeneste og har tilknytning til Apostolsk Kirke. I foråret blev der dannet en arbejdsgruppe for at gøre noget for Djursland.
– I første omgang vil vi gerne mødes med lokale kristne, lytte til erfaringer, dele tanker og drømme, siger Edith & Niels Peder Johannesen fra KraftVærket.dk
– Vi ønsker at tage nogle evangeliske initiativer og eventuelt senere danne en menighedsplantning på Djursland. Vi vil søge Gud for Hans vilje og Hans planer på Djursland
Henri.