Hvor er det dejligt
Hvor er det dejligt at læse, at IM og Oase er enige om at stå sammen i kampen for vores tro på, at Bibelen er det sande Guds Ord, og at ingen mennesker (heller ikke biskopperne) kan lave om på det. Tror biskopperne virkelig, at de er større end Gud? Tror de, at de kan køre Gud ud på et sidespor? Det var jo netop, hvad djævelen troede engang, men han blev smidt ud af himlen.
Jeg håber, at nogle vil lave en underskriftsindsamling her i bladet, så vil vi stå stærkere over for Kirkeministeriet og ministeren.
Hvor er frikirkerne forresten henne?
En stor tak til Henrik Højlund og Stig Christensen for, at de vil gå i spidsen.
Grethe Larsen
Beatesmindevej 34, 2
9210 Aalborg SØ

Aparte abort
Det var Storm P., der undrede sig over, at en halv netop var to tredjedele af tre fjerdedele. Sådan kan man jo undre sig over så meget. Sådan har jeg undret mig over, at antallet af de fosterdrab, der pr. år foretages i Danmark, netop nogenlunde svarer til det antal indvandrere, som Mogens Lykketoft mener er nødvendige pr. år, for at han til sin tid kan opnå en passende pension.
Tænk hvor aparte, at man i Vedersø anser Kaj Munk for en stor digter og præst og samtidig mener, at man „kaster skam over hans navn“ ved på en sten at mindes det femte bud: „Du må ikke slå ihjel“. Kaj Munk var dog en af de allerførste, der talte og skrev imod fosterdrab – jf. ORDET II fra ca. 1935.
Man kan undre sig over, om Grundtvig med sit lyse livssyn, som en Vedersø-bo påstod prægede Ringkøbing Amt fra Lemvig til Skjern, i det fjerne har skuet den etniske udryddelse af „Danskeætten“. Tænk hvor aparte, om det i virkeligheden var barnet i skraldespanden, han tænkte på, da han skrev: „Sov sødt barnlille, lig rolig og stille –“. Mon ikke de fleste læger, der har været involveret i fosterdrab, føler det aparte og noget svineri, når de med blodige hænder smider større eller mindre, mishandlede fosterdele i skraldespanden.
Tænk hvor aparte, at læger bruger deres kunst til at dræbe – og får penge for det af staten.
(Forkortet red.)
Jørgen D. Grønbæk
Holstebrovej 65
7800 Skive

Kommentar til kronik
I Udfordringen nr. 36/05 gør Helge Clausen i en kronik status efter Grosbøll-sagen. Han konkluderer blandt andet, at sagen nu er „gået til hvile i historien“ og „efter godt et års hidsig, kirkelig debat er alt ved det gamle“.
Det tror jeg ikke, Helge Clausen har ret i. Jeg tror tværtimod, at Grosbøll-sagen har givet folkekirkens troværdighed et markant knæk, som kommer til at skade den meget på længere sigt. Sagen er måske nok historie nu, men den „lever“ fortsat i den forstand, at mange danskere husker den og får svært ved at glemme den!
En supertanker, der får et hul i skroget, går ikke under i løbet af fem minutter. Men hvis hullet ikke bliver repareret forsvarligt, vil vandet fortsætte med at fosse indenbords. Og så er det et spørgsmål om tid, hvor længe den holder sig flydende. Jeg formoder, der gælder noget tilsvarende for kirkeskibe! I hvert fald har vi Herrens ord for, at et rige ikke kan bestå, når det er i splid med sig selv (Mark. 3,24).
Thomas Fischer-Nielsen
Fridtjof Nansensvej 11
7100 Vejle