Udholdt fængsel i over 21 år

Den nu afdøde Allen Yuan udholdt fængsling, undertrykkelse og modstand i årevis.
Men han var samtidig en af lederne af en kristen bevægelse, som i høj grad bar frugtKINA – Den kinesiske husmenigheds-leder Allen Yuan døde d. 16. august. I årtier har han været en støttepille for Kinas husme-nigheds-bevægelse gennem modstand og forfølgelse. Allen Yuan blev 91 år.

Allen Yuan var sikker i sin tro til Gud: – han vil bane en vej for mig!

En af de mest fremtrædende kirkeledere inden for Kinas husmenigheds-bevægelse, den 91-årige Allen Yuan, døde d. 16. august på et hospital i Beijing.
Allan Yuan blev født i 1914 i Sydkina, og hans familie flyttede til Beijing i 1928. Her blev han kristen og startede i 1945 en kirke.
Da kommunisterne kom til magten i 1949, var der mange præster og missionærer, der flygtede ud af Kina. Men Allen Yuan afslog. „Hvorfor skulle jeg tage til udlandet?“ sagde han til en præstekollega i Beijing. „Jeg blev kaldet til at tjene Gud i Kina, og han vil bane en vej for mig.“

Var aktiv missionær
selv i fængslet

Vejen var lang og trang. I 1949 var han en ud af 11 prædikanter, inklusive Watchman Nee og Wang Ming Dao, som nægtede at tilslutte sig den stats-kontrollerede Tre-selv-kirke. I 1958, da han var 44, blev han så arresteret, da regimet afgjorde, at hans kristne tro var „kontrarevolutionær.“
Allen Yuan fik en dom på livsvarigt fængsel. På grund af ændrede politiske forhold i Kina i de følgende par årtier, blev han dog løsladt i december 1979, efter at have afsonet i alt 21 år og otte måneder.
Efter sin løsladelse afsonede Yuan en ti-årig prøvetid. Han fortsatte med at føre mange mennesker til Kristus, når han delte evangeliet med gæster, der kom i hans hjem.

Kirken fortsætter
trods modstand

Også de senere år har husmenigheds-bevægelsen i Kina oplevet et fortsat pres fra myndighedernes side, men det har ikke kunnet stoppe Allen Yuan og hans kirke.
I 1998 blev han, efter at have døbt over 300 nyomvendte kristne, sat i husarrest. Alligevel ledte han en „protest“-forsamling – en ikke-registreret husmenighed, som mødtes åbenlyst til gudstjeneste. Så sent som i 2003 døbte han ca. 300 nyomvendte hvert år.
Tidligere i denne måned forsøgte politiet at afbryde en udendørs dåbsgudstjeneste; Allen Yuans stab af menighedstjenere nåede alligevel at døbe nogle hundrede mennesker. Og menighedens ledelse lover, at dåbsgudstjenesterne vil fortsætte.
-mbc