Frikirke holder demokratiske gudstjenester

KØBENHAVN – Bethelkirken på Amager prøver netop nu kræfter med en hel ny form for gudstjeneste.Den er nemlig midt i et forløb, der på en utraditionel måde skal give menigheden medindflydelse på gudstjenestens indhold. Forløbet kaldes B7. B står for Bibel, og 7 står for ugens syv dage. Forløbet handler nemlig om dagligt at arbejde med Bibelen samt at give sit besyv med under gudstjenesterne.
Deltagerne følger en læseplan fra kirkens hjemmeside og får mulighed for at stille spørgsmål ud fra det, der er blevet læst i ugens løb. Prædikenen kommer på den måde til at omhandle de spørgsmål, deltagerne sidder inde med, og ikke bare hvad præsten finder interessant.
– Jeg er begejstret for B7, fordi det principielt er et skridt på vej væk fra den envejskommunikation, som kirkens forkyndelse ofte har været, fortæller menighedens præst, Thomas Baldur.
Forløbet startede den 5. september og slutter den 27. november.
Dina