Ramadan – eller frikvarter

Muslimerne beder og faster i den
kommende måned – hvad gør vi kristne?- Gå ind i dit kammer og luk din dør og bed til din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig, lovede Jesus dem, der tror.Når man skal bede højt i en gruppe, bliver man alt for let optaget af, hvad de andre mener. Og selv om vores bønner så måske bliver pæne og velformulerede, så er de ikke meget værd. De er nemlig bedt for mennesker og ikke til Gud.
Ægte bøn er bøn fra hjertet uden forstillelse. Det er ikke vores ord, det kommer an på, men at hjertet er åbent.
– Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det. (Mattæus kapitel 6).
Ja, Gud véd, hvad vi har behov for. Men alligevel skal vi bede om det, for at udløse hans velsignelse. Derfor er det så vigtigt, at vi bruger bøn i vores liv. Bøn gør forskellen.
Vi elsker som forældre at give vores børn gode gaver. Gud gør det endnu mere. Men hvordan mon han har det med børn, der er tillukkede og bitre og ikke kan få sig til at spørge om noget, fordi de ikke tror, han vil dem det SÅ godt…?
Jo, vi skal bede om ALT, hvad vi har behov for. Både for os selv og for vore familier, for venner og kolleger. For de byer, vi bor i, og de ledere, vi har. Men vi skal ikke bare lade munden løbe, men med ærefrygt huske, at Gud virkelig lytter, og huske, hvilken stærk autoritet, der er i at bede i navnet Jesus.
Men for øjeblikket ligger der ligesom en sort åndelig sky over Danmark. Onde og falske åndsmagter har lagt sig klamt over os, fordi kirken har ladet stå til. (Jf. Lukas 11,24-26)
Jeg tror, at vi sammen i bøn kan lette det pres, der ligger over os danskere, og åbne for Guds befrielse.
Skal vi gøre det de næste 30 dage?
Afsæt mindst et kvarter med Ham hver dag.
Og forvent, at Han lytter…!
Det er ikke en byrde, men et frikvarter.